*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

ضريب افزايش حقوق كارمندانايران = چهارشنبه 1 خرداد 87

درگفت وگو ى سخنگوى دولت با خبرنگاران اعلام شد :

ضريب افزايش حقوق كارمندان

• افزايش ضريب حقوقى كاركنان دولت به صورت پلكانى بين ۷ تا ۱۲ درصد خواهد بود

• افزايش ۷ درصدى مربوط به حقوق زير يك ميليون تومان و ۱۲ درصدى مربوط به زير ۳۰۰ هزار تومان است

• افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق هاى زير ۳۰۰ هزار تومان، زير ۴۰۰ هزار تومان و زير ۵۰۰ هزار تومان تا زير يك ميليون تومان است.

• افزايش حقوق بازنشستگان قبل از سال ۸۶ امسال پرداخت مى شود.

* ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت

سخنگوى دولت در اين نشست همچنين اعلام كرد: متوسط افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت ۱۰ تا ۱۱ درصد است.

وى توضيح داد: دولت تصويب كرد افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت به صورت پلكانى به صورت ۷ تا ۱۲ درصد باشد.وى گفت: افزايش ۷ درصدى مربوط به حقوق هاى زير يك ميليون تومان و افزايش ۱۲ درصدى مربوط به حقوق هاى زير ۳۰۰ هزار تومان است.الهام افزود: افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق هاى زير ۳۰۰ هزار تومان، زير ۴۰۰ هزار تومان ، زير ۵۰۰ هزار تومان و تا حقوق هاى يك ميليون تومانى است.سخنگوى دولت گفت: بخش عمده كاركنان دولت از ضريب افزايش بيشتر برخوردار مى شوند.

سخنگوى دولت در ادامه از افزايش حقوق بازنشستگان قبل از سال ۸۶ ، با قانون جديد تطبيق خبر داد و افزود: منابع افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان تدارك ديده شده است و از امسال پرداخت مى شود.

***************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان