*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

نشانه‌‌های ضربه‌ مغزیهمشهري

وارد آمدن ضربه‌های نیرومند به سر می‌تواند به بروز صدمه به سر منجر شود که به آن ضربه مغزی یا ضغطه می‌گویند

نشانه‌های هشداردهنده ضربه مغزی، که باید در کمترین زمان ممکن بوسیله یک دکتر مورد ارزیابی قرار گیرند، اینها هستند:

• سردرد.

• اشکال در دید.

• سرگیجه.

• اشکال در تمرکز، از دست رفتن حافظه یا اغتشاش شعور.

• اشکال در حفظ تعادل.

• تهوع.

• زنگ زدن گوش‌ها.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان