*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

دولت وظيفه دارد به زنان سرپرست خانوار رسيدگي كندهمشهري = چهارشنبه 19 ديماه

مشاور رئيس‌جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده گفت: دولت بايد به‌عنوان يك وظيفه و تكليف به امور زنان سرپرست خانوار رسيدگي و به آنها كمك كند. زهره طبيب‌زاده نوري گفت: تعريف اسلام از خانواده شامل كانوني است كه با وحدت قلوب شكل مي‌گيرد و زمينه‌اي براي آرامش و ثبات شخصيتي افراد جامعه است.

وي گفت: بر اساس تعاليم اسلام مرد مسئوليت تأمين معيشت، ايجاد امنيت و نقش تربيتي خانواده را به عهده دارد و در كنار آن زن نيز مديريت داخلي خانواده را به عهده دارد كه البته اين مديريت صرفا ايجاد امكانات خدماتي و فراهم كردن امكانات در منزل نيست. وي ادامه داد: مهم‌ترين مسئوليت مادر در خانواده نقش تربيتي اوست كه ضربه گير خستگي‌ها، كسالت‌ها و عصبانيت‌هاي كل خانواده است كه با حفظ تسلط و آرامش خود فضاي خانواده را سالم و گرم نگه مي‌دارد.

مشاور رئيس‌جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: بسياري از زنان بعد از آنكه همسر خود را از دست مي‌دهند برخلاف مردان ازدواج نمي‌كنند و به تنهايي تمام مسئوليت‌هاي خانواده را به دوش مي‌كشند، ما نبايد زنان سرپرست خانواده را ناتوان جلوه دهيم بلكه آنان شيرزناني هستند كه به تنهايي تمام مسئوليت‌ها را به دوش مي‌كشند.

وي با تأكيد بر اينكه زنان سرپرست خانوار بسيار خوب مسئوليت خانواده را بر عهده دارند، گفت: اين گروه از بسياري از زناني كه يك حامي در كنار خود دارند قدرتمندتر و مستحكم‌تر با تمام مشكلات خانواده كنار مي‌آيند و به تنهايي امور را اداره مي‌كنند. طبيب‌زاده نوري خاطرنشان كرد: زنان سرپرست خانوار نيازي به ترحم نداشته و دولت بايد با ارائه امكانات بيشتر آنها را در تربيت فرزندانشان ياري رساند و بار سنگيني كه بر دوش آنهاست را كمتر كند به گونه‌اي كه بتوانند جاي خالي پدر در خانواده را براي آنها پر كنند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان