*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****


 

ايران = دوشنبه دوازدهم آذرماه 1386

بى وقت حرف زدن درباره نگرانى ها، تنش زاست

مريم سادات كاظمى

مسائلى مثل مشكلات شغلى و مالى پدر و مادر، مسائل درسى بچه ها و امور مختلف خانه، گاه موجب مى شود در خلال همين روزمرگى ها، جو آرام منزل متشنج شود و استرس و نگرانى فضاى خانه را پر كند. درست است كه زندگى هميشه با شادى همراه نيست و روزگار گاه بر وفق مراد ما نمى گردد اما مى توان با رعايت نكاتى ساده، صميميت، عشق و آرامش را در محيط خانه حكمفرما كرد.

قبل از هر چيز، براى رسيدن به آرامش، از «مسائل استرس زا» يعنى امور كوچك و بزرگى كه آرامش شما را بر هم مى زند و جوى متشنج به وجود مى آورد، دورى كنيد. در وهله اول سعى كنيد كه منزل تقريباً مرتب باشد تا هر چه را كه احتياج داريد به راحتى پيدا كنيد. همين موضوع به ظاهر ساده تا حد زيادى جلوى عصبانيت شما و اتلاف وقت را مى گيرد. علاوه بر اين قوانينى را براى اعضاى خانواده وضع كنيد كه هر كس مسئول رسيدگى به امور شخصى خود باشد. در اين صورت فشار كارهاى خانه روى مادر خانواده كم مى شود و وى مى تواند وقت بيشترى را به همسر و فرزندانش اختصاص دهد و اوقات خوشى را با هم سپرى كنند.

سكوت و تنهايى مهم ترين مسائلى هستند كه استرس را به وجود مى آورند، چرا كه در اين صورت فرد سعى مى كند تمام فشارهاى عصبى را به تنهايى تحمل كند. پس براى جلوگيرى از اين حالت، حتماً دقايقى را براى گفت وگوى اعضاى خانواده در نظر بگيريد كه در طول اين مدت، اعضاى خانواده مطالبى را كه احساس مى كنند اعصاب آنها را به هم مى ريزد، مطرح كنند اما اين بدان معنا نيست كه وقت و بى وقت شروع به صحبت درباره نگرانى هايتان كنيد. براى مثال هر شب وقتى كه از سر كار برمى گرديد، يك ربع ساعت به اين گفت وگوى خانوادگى اختصاص دهيد. مزيت همين چند دقيقه صحبت اين است كه افراد خانواده تمام ناراحتى هايى را كه در طول روز براى آنها به وجود آمده در كمال آرامش و پيش از اين كه هر مسأله ساده اى عصبانيت آنها را تشديد كند، مطرح و در كنار هم احساس صميميت مى كنند. اگر نگرانى هايتان را بروز ندهيد، خواب خوبى نخواهيد داشت، احساس خستگى مى كنيد و روز بعد با بى حوصلگى از خواب برمى خيزيد كه ثمره اين حالت، فقط تشديد خستگى و بى حالى در طول روز است.

ساعاتى از شب يا روزهاى تعطيل را به امورى اختصاص دهيد كه فكر مى كنيد برايتان آرامش بخش است. مثلاً مى توانيد كتاب يا مجله بخوانيد، به موسيقى گوش دهيد، ورزش كنيد يا هر كارى كه موجب تمدد اعصاب شما شود، انجام دهيد در اين صورت خيلى زود مى بينيد كه وضعيت جسمى و روحى شما بسيار ايده آل شده است.

با وجود تمام اين مسائل ، گريز از استرس در لحظه هاى آرام زندگى كار چندان ساده اى نيست. درواقع چندان عجيب نيست كه شب، قبل از خواب يا در روزهاى تعطيل، بحث هاى ناگهانى بين همسران يا والدين با بچه ها روى مى دهد. براى كاهش اين درگيرى ها سعى كنيد بفهميد كه چرا در اين لحظات بحث به وجود مى آيد. به عبارتى سعى كنيد با پيش بينى اين مسائل از بروز آنها تا حد امكان جلوگيرى كنيد. به اين نكته توجه كنيد كه كمى استرس مى تواند برقرارى ارتباط را مؤثرتر كرده و اين امكان را به شما بدهد كه خيلى زود مسائل را حل كنيد.

به اعصاب خود در لحظات صميمى خانواده مانند صرف شام مسلط باشيد و قدر اين اوقات شيرين را بدانيد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان