*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

دانستينيهايي در مورد من و كودكم


 

ايران = يكشنبه 20 آبانماه 1386

وقتى كودكم نسبت به من ابراز تنفر مى كند

هليا خرم ‎/ منبع: ريدرزدايجست

ياد بگيريد در برخورد با كودكانتان خونسرد باشيد

هرگز نخستين بارى را كه پسر ۶ ساله ام به خاطر نخريدن اسباب بازى مورد علاقه اش سر من فرياد كشيد و با عصبانيت گفت: «مامان ازت بدم مى آد»، فراموش نمى كنم.

در آن لحظه تركيبى از احساسات و عواطف به مغزم هجوم آورد؛ قسمتى از وجودم مستعد خنده بود، زيرا مى دانستم به درستى معنى حرف خود را نمى داند، فقط اين كلمات را از دوستانش شنيده و طوطى وار ياد گرفته است، اما بخشى از وجودم ناراحت و غمگين بود. با خود فكر مى كردم پسرم كه عاشقش هستم و زحمت زيادى برايش كشيده ام، چگونه مى تواند از من نفرت داشته باشد. در همين زمان هم با خود فكر كردم چقدر شجاع است كه مقابل مادر قدرتمند خود ايستاده و با كمال شجاعت به او اعلام مى كند كه مراحلى از رشد را گذرانده و در كمال احساس امنيت مى تواند ميزان خشم خود را نشان دهد و بگويد كه از من متنفر است؛ كارى كه من در كودكى هرگز نتوانستم انجام دهم.

«ازت بدم مى آد» نخستين چيزى است كه كودكان وقتى از والدين خود ناراحت هستند، بر زبان مى آورند. اكثر والدين از كودكان ۵ تا ۱۳ ساله جملاتى مانند: «تو هميشه مخالفت مى كنى»، «پدر (يا مادر) از تو مهربان تر است» و يا «تو خيلى بى انصافى» را از كودكان خود مى شنوند و بدترين حالت در سنين بالاتر اتفاق مى افتد، وقتى كه نوجوانان يا جوانان با پدر و مادر مشاجره و جر و بحث مى كنند و گاهى اوقات نيز واژه هاى مخرب يا تمسخرآميزى به كار مى برند.

* واكنش شديد و بيش از حد نشان ندهيد

همه ما مى دانيم كه عكس العمل نشان ندادن در مقابل چنين رفتار و گفتارى كار مشكل و سختى است. بهترين راه براى جلوگيرى از بروز خشم، كشيدن چند نفس عميق است، بنابراين به جاى اين كه عصبانيت خود را نشان دهيد، ۲ يا چند نفس عميق بكشيد و هرگز اجازه ندهيد كه بروز خشم موجب ايجاد مشاجره ميان شما و فرزندتان شود. به جاى فكر كردن به كلمات گفته شده، روى احساسات قلبى خود تمركز كنيد و سعى كنيد خونسرد باشيد.

من هميشه در چنين مواقعى به پسرم مى گويم: «مى دانم كه از دست من عصبانى هستى، اما مى توانيم در مورد اين مسأله با هم صحبت كنيم ولى هم اكنون وقت آن نيست. مى توانيم تا زمانى كه تو كمى آرام تر شوى صبر كنيم.»

براى كودكان درك احساس و عواطفشان اهميت فوق العاده اى دارد و از اين كه والدين احساسات آنها را ناديده بگيرند، ناراحت مى شوند. گاهى اوقات لازم است فقط وانمود كنيد كه حالت آنها را درك مى كنيد.

* كمى زمان به خود و كودكتان بدهيد

زمان ادامه دادن به بحث بسيار مهم است. لازم نيست خيلى منتظر شويد، فقط سعى كنيد بفهميد چقدر طول مى كشد تا عصبانيت كودك شما كاهش پيدا كند و به حالت طبيعى بازگردد. براى مثال شيلا مى گويد: پسر ۸ ساله من وقتى ناراحت مى شود، خود را در اتاق حبس مى كند و ساكت مى ماند، ولى به محض اين كه متوجه صداى بالا كشيدن بينى اش شوم، مى فهمم كه به من نياز دارد و عصبانيتش فروكش كرده است. زمانى كه مى خواهيد در رابطه با اين اتفاقات با كودك خود صحبت كنيد، احساسات و افكار شخصى را فراموش كنيد و سعى كنيد به بعد واقعى و حقيقى مسأله نگاه كنيد. حتى گاهى لازم است فقط شنونده باشيد. مادر مارتا، ۱۱ ساله، مى گويد: وقتى مى خواهم با دخترم در مورد موضوعى كه موجب عصبانيت او شده صحبت كنم، بيشتر سعى مى كنم خونسردى خود را حفظ كنم و اصلاً حالت دفاعى به خود نمى گيرم. فقط سرم را تكان مى دهم و سعى مى كنم از ديدگاه او به مسائل نگاه كنم و اشتباه خودم را بفهمم. اگر هم مقصر نبودم ديدگاه و نقطه نظر خود را بعداً و در زمان مناسب تر برايش توضيح مى دهم.

* نظر بچه ها را بپرسيد و از ايده هايشان مطلع شويد

از كودك خود سؤال كنيد كه نظرش در مورد بهتر شدن شرايط و جلوگيرى از دعواى دوباره چيست از او راه حل بخواهيد و با واداشتن او به فكر، او را نيز در جايگاه محاكمه قرار دهيد. با اين كار نه تنها كودك شما فكر مى كند كه براى او ارزش خاصى قائل شده ايد و به نظراتش احترام گذاشته ايد، بلكه با خود و افكارش جدالى خواهد كرد تا احساس بهترى پيدا كند.

* دوست داشتن شان را به آنها يادآورى كنيد

به كودكان خود نشان دهيد كه حتى اگر هم از دست آنها عصبانى و ناراحت باشيد، باز هم آنها را دوست داريد و ناراحتى شما خيلى طول نخواهد كشيد. مارگارت مى گويد: «وقتى پسران من كوچك بودند و من با آنها دعوا مى كردم يا مرا ناراحت مى كردند، به آنها مى گفتم: با وجود اين كه از دست شما عصبانى هستم اما هنوز دوستتان دارم و اين حرف من موجب مى شد تا هر وقت كه آنها نيز از دست من عصبانى بودند، همين جمله را تكرار كنند.» كودكان در هر سنى نياز دارند كه بدانند، زمانى كه توفان خشم فرومى نشيند يا كاهش پيدا مى كند، خود را دوباره در يك پناهگاه امن و دوست داشتنى خواهند ديد. جايى كه دوست داشته مى شوند

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان