*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

سزارين به رشد ريه نوزاد آسيب مي‌زندهمهشري = 24 آذرماه 86

تحقيقات- يك پژوهش در دانمارك نشان داده احتمال بروز مشكلات تنفسي دركودكاني كه با سزارين انتخابي به دنيا مي‌آيند بيشتر است. اين تحقيق نتيجه بررسي 34 هزار زايمان است.

يافته محققان حاكي از اين است كه احتمال بروز مشكلات تنفسي در اين كودكان 4 بار بيش از كساني كه به‌طور طبيعي به دنيا مي‌آيند يا به‌طور اورژانس تحت سزارين متولد مي‌شوند، است.

به گزارش بي‌بي‌سي، به گفته اين محققان در طول تولد طبيعي تغييراتي هورموني و فيزيولوژيك در كودك ايجاد مي‌شود كه كودكان متولد از طريق سزارين انتخابي از آن محروم مي‌مانند. اين تحقيق در نشريه پزشكي بريتانيا منتشر شده است.

آن‌گونه كه تخمين زده مي‌شود تقريبا يك چهارم زاد و ولد‌ها در بريتانيا از طريق سزارين است كه حدود 10 تا 15 درصد بالاتر از ميزان توصيه شده توسط سازمان ملل متحد است.

بيش از نيمي از اين تولدها با سزارين اضطراري صورت مي‌گيرد، با اين همه كارشناسان هشدار داده‌اند كه جراحي سزارين يك جراحي جدي است و بايد ميزان استفاده از آن كاهش يابد.

يك تحقيق تازه در دانشگاه آكسفورد نشان داده كه احتمال مرگ زنان درصورت سزارين، 4 بار بيشتر از تولد طبيعي است. يك گروه دانماركي در تحقيق خود عوامل ديگري چون استعمال سيگار يا دخانيات توسط مادر، وزن و ويژگي تخمك‌هاي او را نيز در نظرگرفته‌اند.

با اين‌همه بر اساس همين تحقيق، احتمال بروز مشكلات تنفسي در كودكان درصورتي كه سزارين پيش از هفته 39 انجام نشود كاهش مي‌يابد.

دكتر مگي بلات، از بيمارستان كينگز كالج لندن گفته است: به متخصصان زايمان در بريتانيا توصيه شده سزارين انتخابي را تا هفته 39 به تأخير بيندازند.

به گفته خانم بلات بخشي از مشكل اين است كه به‌دليل لزوم سرعت عمل در سزارين ممكن است مايعات ريوي كودك آن‌گونه كه بايد تخليه نشده باشد.

به عقيده وي برخي كودكان بعد از سزارين به‌طور موقت دچار مشكلات تنفسي مي‌شوند و اگرچه اين مشكل كمي بعد رفع مي‌شود اما در زماني كه اين مشكل وجود دارد بسيار جدي‌است.

خانم بلات مي‌گويد بسياري از زنان از تأثير منفي سزارين انتخابي بر كودك خود ناآگاهند. به گفته او هر تحقيقي كه نشان دهد سزارين لزوما به سود كودك نيست اقدامي سودمند خواهد بود.

جام جم = 22 آذرماه 1386

جام جم آنلاين: یک پژوهش در دانمارک نشان داده است احتمال بروز مشکلات تنفسی درکودکانی که با سزارین انتخابی به دنیا می آیند بیشتر است. این تحقیق نتیجه بررسی 34 هزار زایمان است.

به گزارش شبكه BBC ، یافته محققان حاکی از این است که احتمال بروز مشکلات تنفسی در این کودکان 4 بار بیش از كودكاني است که به طور طبیعی به دنیا می آیند و یا به طور اورژانس تحت سزارین متولد می شوند.

به گفته این محققان در طول تولد طبیعی تغییراتی هورمونی و فیزیولوژیک در کودک ایجاد می شود که کودکان متولد از طریق سزارین انتخابی از آن محروم می مانند. این تحقیق در نشریه پزشکی بریتانیا (British Medical Journal ) منتشر شده است.

براساس برآوردها تقریبا یک چهارم زاد و ولد ها در بریتانیا از طریق سزارین است که حدود 10 تا 15 درصد بالاتر از میزان توصیه شده توسط سازمان ملل متحد است.

بیش از نیمی از این تولدها با سزارین اضطراری صورت می گیرد، با این همه کارشناسان هشدار داده اند که جراحی سزارین یک جراحی جدی است و باید میزان استفاده از آن کاهش یابد.

یک تحقیق تازه در دانشگاه آکسفورد نشان داده که احتمال مرگ زنان در صورت سزارین، چهار بار بیشتر از زايمان طبیعی است.

گروه دانمارکی در تحقیق خود عوامل دیگری چون استعمال سیگار یا دخانیات توسط مادر، وزن و ویژگی تخمک های او را نیز در نظرگرفته اند.

با اینهمه بر اساس همین تحقیق احتمال بروز مشکلات تنفسی در کودکان در صورتی که سزارین پیش از هفته 39 انجام نشود کاهش می یابد.

دکتر مگی بلات از بیمارستان کینگز کالج لندن گفته است به متخصصان زایمان در بریتانیا توصیه شده سزارین انتخابی را تا هفته 39 به تاخیر بیاندازند.

به گفته دكتر بلات بخشی از مشکل این است که به دلیل لزوم سرعت عمل در سزارین ممکن است مایعات ریوی کودک آنگونه که باید تخلیه نشده باشد.

به عقیده او برخی کودکان بعد از سزارین به طور موقت دچار مشکلات تنفسی می شوند و اگرچه این مشکل کمی بعد رفع می شود اما در زمانی که این مشکل وجود دارد بسیار جدی است.

دكتر بلات می گوید بسیاری از زنان از تاثیر منفی سزارین انتخابی بر کودک خود آگاه نيستند. به گفته او هر تحقیقی که نشان دهد سزارین لزوما به سود کودک نیست اقدامی سودمند خواهد بود.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان