*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

كارمندان عيدي خود را انتخاب كنند: پول يا سكهجام جم = دوشنبه 29 بهمن 1386

هيات دولت مبلغ عيدي كارمندان را 200 هزار تومان اعلام كرد و به همه دستگاهها و سازمانهاي دولتي اجازه داد اين عيدي را به صورت مبلغ نقدي يا در قالب سكه بهار آزادي پرداخت كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين مصوبه به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت – مصوب 1374- در هيات دولت به تصويب رسيد.

بنا بر اين مصوبه، همه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به کارکنان خود اعم از رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 2 ميليون ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1386 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي)، در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاههاي اجرايي موضوع بند (9) ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 کل کشور، پرداخت كنند.

از جمله موارد مورد اشاره در اين تصويب‌نامه اين است که کليه دستگاهها و سازمانها مجازند به جاي پرداخت نقدي پاداش آخر سال (عيدي)، از سکه بهار آزادي استفاده كنند.

بنا به مصوبه هيات وزيران، پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع است.

در بخش ديگري از اين مصوبه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع بند بالا به مستخدمان پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت تاکيد شده است که مشروط بر آنکه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1386 خواهد بود.

همچنين بر اساس مصوبه هيات وزيران، ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) کليه بازنشستگان، مستمري بگيران حقوق وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوقهاي بازنشستگي کشوري و صندوق معذوريت و از کارافتادگي جهاد سازندگي و صندوقهاي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي نيز مبلغ 2ميليون ريال است که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي، قابل پرداخت مي‌باشد.

در يکي ديگر از بندهاي مصوبه هيات وزيران آمده است: خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب‌نامه، تمام وقت محسوب مي‌شود، همچنين معلمان حق‌التدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب‌نامه خواهند بود.

در بند ديگري از اين مصوبه به شهرداري‌هاي سراسر کشور اجازه داده شده است تا پاداش آخر سال 1386 (عيدي) کارکنان شاغل، بازنشسته ، مستمري بگير، وظيفه از کارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را با رعايت مبلغ مذکور در اين تصويب‌نامه، از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت كنند.

بر اساس مصوبه هيات وزيران که توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده است، کليه شرکتهاي دولتي، سازمانها و موسسات و شرکتهايي که داراي مقررات خاص بوده و شمول قوانين و مقررات عمومي دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملي نفت ايران، سازمان صنايع ملي ايران و تمام شرکت‌ها و سازمانهاي تابع آن،‌نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي، مي‌توانند پاداش آخر سال (عيدي)‌ را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلي و همچنين صندوقهاي بازنشستگي تابع خود، پرداخت كنند و پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ، ممنوع است.

همچنين مجامع عمومي شرکتهاي دولتي موظفند از پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان پاداش، عيدي و غيره به غير از مبلغ مندرج در اين تصويب‌نامه(يعني همان 2ميليون ريال) به مديران شرکت خودداري كنند

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان