*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

خواب راحت كودك


 

ايران = دوشنبه 19 آذرماه 86

كودكان بايد خيلى چيزها را ياد بگيرند و خيلى هم سريع بايد اين اتفاق بيفتد. وقتى قرار باشد كسى در يك لحظه به خيلى چيزها فكر كند، كار خيلى سخت مى شود. بچه ها به همين خاطر است كه اين قدر مى خوابند. سروسامان دادن به اوضاع اين دنيا، واقعاً به سكوت و آرامش نياز دارد. كودك هنگامى كه مى خوابد، مى تواند به همه تجربه هايى كه در بيدارى كسب كرده، سر و سامان بدهد. دراين فاصله مواد شيميايى داخل مغز و بدن او، خود را بازسازى مى كنند تا براى فعاليت بيشتر آماده شود. ما هم كه پدر و مادر او هستيم، بايد خيلى چيزها را ياد بگيريم و براى اين كار، بايد به اندازه كافى بخوابيم. بدون خواب كافى، همه آدم ها زجر مى كشند.

اغلب پدرومادرها راحت تر با تولد كودك كنارمى آيند تا با زندگى كردن با او! وقتى يك كودك برنامه خواب منظمى ندارد (كه خيلى از بچه ها اين طورند!) پدر و مادر واقعاً خسته مى شوند. آنها نمى دانند چه موقع بايد منتظر چه چيزى باشند و به همين علت فوق العاده خسته مى شوند. اغلب بهتر است ندانيد كه يك كودك بايدچقدر بخوابد تا او را با بقيه بچه ها مقايسه نكنيد و خسته تر و كلافه تر نشويد. البته براى خواب كودكان هم ، معيارهاى نسبى وجود دارد ولى اگر خيلى به اين اعداد و ارقام توجه كنيد، آن وقت هر يك دقيقه خواب كم و زياد كودك را به هزار مشكل عجيب و غريب ربط مى دهيد و واقعاً دچار مشكل مى شويد. فقط اين نكته را در نظر داشته باشيد كه اگر كودكى گريه و بى قرارى نمى كند و سالم است، همان قدر كه لازم باشد، مى خوابد و ابداً نمى تواند جلوى خوابيدن خود را بگيرد. بعضى از بچه ها از ۲۴ ساعت شبانه روز ۲۱ ساعتش را مى خوابند و بعضى ها هم بيشتر از هشت ساعت نمى خوابند. نوزادان تا حدود يك سالگى به طور متوسط روزى ۱۶ ساعت مى خوابند كه اين ميزان به تدريج كم مى شود و در يك سالگى به روزى ۱۴ ساعت مى رسد. ميزان خواب كودك آن قدرها مهم نيست، مهم اين است كه او شاد، هوشيار و پرانرژى باشد و اگر به اندازه كافى بخوابد، همين طور هم خواهد بود، اگر كودك، خسته و عصبى باشد، لازم است كه بيشتر بخوابد.اغلب بزرگترها براى خواب و بيدارى شان برنامه دارند، اما نوزاد به دوعلت قادر به انجام اين كار نيست. اول اين كه آن قدر از نظر جسمى بالغ نشده كه بتواند اين كار را بكند و دوم اين كه هنوز شما نتوانسته ايد او را راهنمايى كنيد. او به محض اين كه بتواند به بلوغ جسمى كافى برسد، از راهنمايى شما هم استفاده خواهد كرد. نوزادان اغلب برنامه خواب خود را به تدريج با برنامه خواب بزرگ ترها تطبيق مى دهند، ولى خواب منظم و يكسره شب، معمولاً تا قبل از چهار ماهگى كه كودك از نظر جسمى بالغ شده است، پيش نمى آيد.در تنفس كودكان، بخصوص در سنين زير چهار ماهگى ،گاه وقفه ايجاد مى شود. اين مسأله كاملاً طبيعى است و جاى هيچ گونه نگرانى نيست. كودك به خاطر اين وقفه ها از خواب مى پرد و همين پرش كمك مى كند كه بتواند دوباره نفس بكشد. با بزرگ تر شدن كودك، تنفس او نظم بيشترى پيدا مى كند و كمتر از خواب مى پرد. در آغوش گرفتن كودك و نوازش كردن او، در تنظيم تنفس و دماى بدنش تأثير شگفتى دارد و اين مسأله در شب هم به اندازه روز اهميت دارد.كودك شما خيلى بيشتر از آنچه كه تصور كنيد، شب ها از خواب بيدار مى شود. بعضى از بچه ها مى توانندخودشان را آرام كنند و دوباره بخوابند، در حالى كه بقيه بيدار مى مانند و سرجايشان وول مى خورند و بالاخره هم مادرشان را صدا مى زنند. بنابراين، بيدارشدن كودك به هنگام شب نيست كه مشكل ايجاد مى كند، بلكه ناتوانى او در آرام كردن خودش مشكل آفرين است. با بزرگ تر شدن كودك، اين مشكل هم به تدريج از بين مى رود.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان