*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

زنان پرحرف فرزندان خوشبخت به دنيا مى آورندايران = دوشنبه 7 فروردين 87

تحقيقات اخير نشان مى دهد زنان پرحرف فرزندان خوشبخت ترى به دنيا مى آورند. اين پژوهش ها نشان مى دهد كه هرچه كودكان در دوران نوزادى و شيرخوارگى كلمات بيشترى بشنوند، زودتر زبان مى گشايند و حرف مى زنند. محققان دريافته اند كه فرزندان زنان پرحرف، تحرك بيشترى دارند و برخلاف تصور عده اى مبنى بر اين كه پرحرفى مادر موجب آسيب كودك مى شود اين كودكان در روابط خود با ديگران پر انرژى تر از كودكانى هستند كه در محيط هاى آرام پرورش يافته اند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان