*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

طول پا هم با سلامت كبد ارتباط داردجام جم = سه شنبه 27 آذرماه

زناني كه پاي كوتاهي دارند بيشتر در معرض خطر بيماري كبدي هستند. كوتاهي قد پا، تحت تاثير عوامل مختلف مانند رژيم غذايي و برخي فاكتورهاي ديگر در اوايل زندگي قرار دارد.

دانشمندان انگليسي با بررسي 3600 زن دريافتند در زناني كه پاهاي كوتاهتري داشتند علائم بيشتري به لحاظ آسيب‌كبدي مشاهده شد.

در اين مطالعه طول پاي زنان 60 تا 79 ساله را با طول تنه آنها مقايسه كرده و همچنين چهار آنزيم كبدي كه هر يك منعكس‌كننده نوعي آسيب كبدي هستند را سنجيدند.

طول پا نشان مي‌دهد كه شخص در زمان كودكي تحت چه نوع تغذيه‌اي قرار داشته و به ويژه تغذيه با شير مادر و وضعيت اجتماعي اقتصادي او همگي با طول پا در بزرگسالي ارتباط دارند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان