*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

استخوان هاى شكنندهايران = دوشنبه 23 ارديبهشت 87

استخوان هاى شكننده

مصرف زياد شكلات استخوانها را ضعيف ساخته و احتمال شكستگى و ترك را در آنها زياد مى كند. يك تحقيق در استراليا نشان مى دهد افرادى كه روزانه شكلات زياد مصرف مى كنند داراى تراكم استخوان كمتر هستند و اين امر احتمال بروز مشكلاتى همچون پوكى استخوان را زياد مى كند. طبق اين تحقيق، كاكائو و شكلات اگر چه داراى فوايد قلبى عروقى هستند اما مصرف زياد آنها تراكم استخوانى در زنان را به ميزان ۳۱ درصد كاهش مى دهد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان