*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

راه دشوار نوجوانى


 


ايران = 21 آذرماه 86

نوجوان امروز اغلب از كلمات و واژه هايى استفاده مى كند كه براى پدر و مادر و اغلب بزرگترها نامفهوم و گنگ است. اين كلمات و واژه ها با آن كه باعث سرگرمى او هستند، اما اغلب باعث تعجب و حيرت بزرگترها مى شوند. محيط و شرايطى كه نوجوان امروز در آن زندگى مى كند حتى با محيط و شرايط ۱۰ سال قبل هم قابل مقايسه نيست. مى توان گفت ابداعاتى چون اينترنت، تلفن همراه، بازى هاى رايانه اى و بسيارى چيزهاى ديگر، روى سبك زندگى و خواسته هاى نوجوان امروز تأثير مستقيم مى گذارد، تأثيرى كه هيچ پدر و مادرى نمى تواند از آن چشم پوشى كند.

حالا اگر به اين شرايط، اضطراب و نگرانى هاى پدر و مادرها را هم اضافه كنيم، ملغمه اى عجيب و غريب به دست مى آيد. اضطراب هايى چون بيكارى، مشكلات زندگى خانوادگى، پرداخت اقساط ماهيانه و تغييرات شغلى، همه و همه موجب مى شوند تا استرس بزرگ كردن يك نوجوان بشدت افزايش يابد.

بايد به اين نكته توجه داشت تمام مشكلاتى كه يك نوجوان با آن دست به گريبان است، مشكلات جديدى نيست. استرس درباره وضع ظاهرى، رفت وآمد با دوستان خاص، ياد نگرفتن بعضى از دروس و فكر كردن به اين كه سايرين چه حسى نسبت به او دارند، براى نوجوان اين دوره به اندازه نوجوان دهه ۵۰ و ۶۰ مشكل ساز است. البته بسيارى از نوجوان ها اين مراحل را با موفقيت و سلامت پشت سر مى گذارند، اما گاهى نيز مشكلات، گريبان بعضى ها را مى گيرد.

روزنامه هاى امروز صبح را ورق بزنيد و صفحه حوادث آن را بخوانيد. اينها آيينه هايى هستند كه فراروى بخشى از جامعه ما قرار گرفته اند، اما آيا شما به خودتان نمى گوييد كه «نه! فرزند من هرگز اين كار را نمى كند.» تا به حال به چند نوجوان در پارك يا گوشه خيابان برخورده ايد كه در حال كشيدن سيگار بوده اند احتمالاً كمى دلسوزى كرده و بعد به اين نتيجه رسيده ايد كه «خدا را شكر! فرزند من معتاد نخواهد شد.» آيا هرگز به اين فكر نكرده ايد كه پدر و مادر همان نوجوان معتاد نيز در مورد فرزند خود مثل شما فكر كرده است

حالا بياييد به اين مجموعه، كارها و اعمالى را اضافه كنيد كه والدين حتى نمى خواهند درباره آنها فكر كنند چه رسد به اين كه بخواهند درباره شان حرف بزنند. نوجوانى كه افسرده است و به خود صدمه مى زند، نوجوانى است كه پدر و مادرش نمى خواهند باور كنند كه فرزندشان با مشكل روبه رو است.

مسائل و مشكلات نوجوانان همواره باعث گيج شدن والدين مى شوند. پدر و مادرها گاهى نوجوانى خود را با نوجوانى فرزندشان مقايسه مى كنند و با اين قياس، گيج مى شوند و مى گويند «ما اين طور نبوديم.» حرفى كه مطمئناً وقتى آنها نيز نوجوان بوده اند، پدر و مادرشان درباره آنها مى گفتند. با اين حال نقشى كه خانواده در حل مشكلات احساسى و نوجوان ها ايفا مى كند، بسيار مهم و ارزشمند است. نوجوان ها بشدت تحت تأثير خانواده خود هستند. نوجوان ها اغلب سعى مى كنند خود را خونسرد و بى احساس نشان دهند، اما واقعاً احساساتى هستند. متأسفانه برخى از والدين، با روشى نامناسب در مكانى نامناسب و زمانى نامناسب (خواسته يا ناخواسته) رفتارى را در پيش مى گيرند كه موجب كج خلقى و تندخويى نوجوان مى شوند.

بسيارى از مشكلات نوجوانان در مدرسه، محله و خانواده ممكن است ناشى از فزون كارى يا كاستى توجه باشد. در اين موارد، خانواده مى تواند مشكل نوجوان را رفع و به بهبود سريع او كمك كند. خانواده همواره بايد مأمنى براى روح ناآرام نوجوان باشد تا او با فراغ بال مشكلاتش را در آن بازگو كند و دل به نامحرمان نسپارد. آرامش خانواده همواره باعث آرامش نوجوان است و اين والدين هستند كه با مطالعه و مشاوره با اهل فن، مى توانند مشكلات آنها را برطرف كنند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان