*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

نقش زنان در ایجاد اتحاد ملی و انسجام اسلامیهمشهري

اتحاد و یگانگی رمز پیروزی، رمز ماندگاری دستاوردهای پیروزی و به‌طور كلی رمز بقای ملت‌ها و تمدن‌هاست و در مقابل تشكیك و تردید و بی اعتمادی نسبت به محور ایجاد وحدت در جامعه، عاملی برای گسست پیمان‌های فردی و اجتماعی است، انقلاب اسلامی هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

بی تردید آنچه موجب پیروزی شده موجب بقای آن نیز خواهد بود.

زهره طبیب زاده نوری در همایش سراسری زن، اتحاد ملی و انسجام اسلامی و جشن برترین‌های پژوهش گفت: انقلاب اسلامي به دليل خصوصيت ذاتي خود همواره توسط دشمنان در ساحت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مورد تهديد قرار گرفته و خواهد گرفت.

ولي مهم‌ترين تهاجم دشمن به نقطه‌اي است كه بدون صرف هزينه‌هاي زياد مادي و تسليحاتي، انقلاب اسلامي و كشور ما را از نظر اتحاد داخلي با وجود قو ميت‌هاي گوناگون و در ميان كشورهاي اسلامي به دليل وجود مذاهب مختلف هدف قرار دهد.

دكتر شبابی دبیر این همایش نیز گفت: اتحاد ملی و انسجام اسلامی در عین اعتبار بخشی به هویت فردی، دینی و ملی باعث اعتبار بخشی به هویت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌شود.

وی افزود: زنان به عنوان نیمی از جامعه كه تاثیر گذار بر نیم دیگر می باشند و با توجه به نقش‌های همسری، مادری و همین طور مشاركت‌های اجتماعی و غیره می‌توانند ضمن اینكه خودشان در ایجاد اتحاد ملی موثر باشند با ارتقاي دانش معرفتی سیاسی و تربیتی نسبت به حفظ وحدت از كوچكترین نهاد اجتماع كه خانواده است ایفاء نقش نمایند تا محیط‌ها‌ی پیرامونی فرد و جامعه تا موضوعات دیگر و موضوع وحدت و اتحاد در سطح ملی می‌توانند نقش آفرینی داشته باشند و انتقال دهنده خوبی هم برای مبانی اتحاد خواهند بود.

وی افزود: این همایش درصدد است ضمن بررسی ابعاد مختلف و بررسی مبانی نظری و پژوهشی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی به فعال نمودن گفتمان علمی پیرامون موضوع بپردازد و نقش زنان و استفاده از توان و نفوذ آنان در ایجاد اتحاد ملی و انسجام اسلامی را مورد مداقه قرار دهد.

شبابی در ادامه گفت: تلاش شده كه در این همایش به شاخص‌های جامعه منسجم در محورهای مشاركت‌های اجتماعی‌، نقش تربیتی در خانواده، افزایش ظرفیت‌های فكری، كاهش تعارضات و آسیب شناسی و شناسایی موانع اتحاد ملی و انسجام اسلامی با تاكید بر نقش زنان بپردازد.

دبیر این همایش در ادامه همچنین افزود: در كنار این همایش جشنواره انتخاب برترین‌های پژوهشی با هدف فراهم آوردن گسترش زمینه‌های همكاری و توسعه تحقیقات و مطالعات كاربردی در حوزه زنان‌، جوانان و خانواده از پژوهشگران صاحبان دانش و نظر در رشته‌های مختلف علمی، روانشناسی‌، جامعه شناسی‌، فلسفه‌، معارف اسلامی، مشاوره، روانپزشكی دعوت به عمل آمد تا در خصوص این 3 حوزه زنان(آسیب شناسی‌، اشتغال‌، آموزش‌، تربیت ) جوانان(آسیب شناسی‌، آموزش، اوقات فراغت، ازدواج و اشتغال)خانواده(آسیب شناسی و تقویت اركان) آثار خود را به این جشنواره ارسال كنند.

در ادامه اين همايش دكتر افسر افشار نادری با ارائه مقاله‌ای به بررسی نقش زنان در ارتقاء سرمایه اجتماعی پرداخت و گفت‌: سرمایه اجتماعی یكی از اشكال سرمایه است كه عبارت است از شبكه و فرصت‌هایی كه برای بسیج منابع به منظور حل بسیاری از مشكلات به كارگرفته می‌شود.

وی افزود: سرمایه اجتماعی، بده بستان اجتماعی است و به منزله سیمان چسبنده‌ای است كه نهادهای اجتماعی، روابط و هنجارهای اجتماعی را به هم ربط مي‌دهد و حاصل آن عملكرد اجتماعی است.

از جمله كاركردهای سرمایه اجتماعی می‌توان افزایش تولید در سطح ملی و كاهش هزینه‌ها، كاركرد بهتر بازار تقویت هنجار مطلوب جامعه و ... نام برد.

افشار نادری همچنین افزود: زنان به عنوان مهمترین منابع تبادل اجتماعی در تاریخ به شمار می‌روند.

مشاركت اجتماعی زنان و مردان تحت تاثیر شرایط در سطوح خرد و میانی و كلان كم و كیف متفاوتی دارد و در جوامع در حال توسعه این تفاوت جنبه جنسیتی به خود گرفته است و اثرات منفی بر سرمایه اجتماعی داشته است.

وی در ادامه گفت: علی رغم مساعد بودن شرایط جهانی‌، پدیده مشاركت مدنی و رشد نهادهای غیر وابسته به دولت‌، مشاركت مدنی زنان سركوب شده و شكاف جنسیتی ایجاد شده و این شكاف مانع شكل گیری یك الگوی انسجامی مبتنی بر تعامل و همكاری متقابل در جامعه است.

وي در ادامه افزود: هابرماس وفاق و كنش ارتباطی و هنجارهای عام فرا گروهی را محصول جهان حیاتی و حوزه عمومی ‌دانسته و رفتارهاي واحد شمول را در نظر گرفتن افراد بدون در نظر گرفتن رویكرد جنسیتی مي داند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان