*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى


 

ايران = سه شنبه 6 آذرماه 1386

درمان نابارورى و پيوند اعضا زير پوشش بيمه قرار مى گيرد

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى از قرار گرفتن درمان نابارورى و پيوند اعضا زير پوشش خدمات بيمه تأمين اجتماعى در آينده نزديك خبر داد.

حسين ضيايى گفت: درمان نابارورى هم اينك زير پوشش بيمه قرار ندارد و ما در سازمان تأمين اجتماعى طى جلسات متعددى مشكلات اين افراد را مورد بررسى قرار داده ايم و تلاش داريم در آينده اى نزديك اين امر محقق شود.

وى پيوند اعضا را از ديگر مواردى عنوان كرد كه نحوه پوشش بيمه اى آن در سازمان تأمين اجتماعى در حال بررسى است.

گفتنى است هم اينك دو تا سه ميليون زوج در كشور نابارورند كه در ۹۰ درصد موارد، مشكل نابارورى آنان با استفاده از روش هاى نوين قابل درمان است اما اغلب آنان توان پرداخت هزينه هاى بالاى درمان را ندارند و اين در حالى است كه مراحل درمان اين بيمارى زير پوشش بيمه قرار ندارد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان