*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

متقاعد كردن ديگران «جنبه» مى خواهدايران = شنبه 13 بهمن 86

بارها ممكن است از خودتان پرسيده باشيد، چگونه دوستم، شوهرم يا والدينم را متقاعد كنم. بايد بدانيد، تفهيم كردن نظرات به ديگران و متقاعد كردن آنها كار ساده اى نيست و نياز به تبحر و سياست خاصى دارد. البته بايد در نظر داشته باشيد كه قبل از هر گونه سعى و كوششى در اين باره بايد به صحت، اعتبار و درستى نظر و باورتان اطمينان كامل داشته باشيد. زيرا اگر درست نبودن اظهارات شما به اثبات برسد، ارزش و اعتبار خود را از دست مى دهيد و ديگر در صورت درست بودن گفتارتان هم، مورد اعتماد نخواهيد بود و پذيرفته نخواهيد شد.

براى متقاعد كردن افراد بايد مراحل زير را بگذرانيد.

۱- قبل از هر چيز، از فوايد و نكات مثبت نظر خود صحبت كنيد و به خوبى آن را توصيف كنيد.

۲- انتقادپذير و باجنبه باشيد و زود تسليم نشويد. سعى كنيد ظرفيت خود را بالا ببريد و خودتان را براى شنيدن هر گونه مخالفت، انتقاد، سؤال، ايراد و ريزبينى آماده كنيد. زيرا ممكن است سؤالاتى از شما پرسيده شود كه اصلاً آمادگى اش را نداشته باشيد و غافلگير شويد.

۳- هيچ گاه تعصب بيجا از خود نشان ندهيد و با نهايت خونسردى و آرامش سعى كنيد به حرف هاى طرف مقابل گوش دهيد. از پذيرفتن حرف هاى حق و درست طفره نرويد و سعى كنيد با علت هاى منطقى، شخص مورد نظر خود را توجيه و متقاعد كنيد. پس از تمام شدن حرف هايتان، مدتى سكوت كنيد تا حرف هاى طرف مقابل را هم بشنويد و از كلماتى مثل «موافقم» و «درسته» استفاده كنيد و گاهى سر خود را به علامت تصديق تكان دهيد.

۴- اگر واقعاً به اين نتيجه رسيديد كه حق با طرف مقابلتان است، بدون علت لجبازى نكنيد، اما در موارد بعدى سر حرفتان بايستيد. البته از طرف مقابلتان نخواهيد زود پاسخ دهد، به او زمان بدهيد تا درباره علت هايى كه مطرح كرديد تحقيق، بررسى و فكر كند تا به اشتباهش پى ببرد.

اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه اگر عصبانى شويد، بيش از حد نصيحت كنيد يا داد و بيداد راه بيندازيد، نه تنها نتيجه اى نخواهيد گرفت، بلكه طرف مقابل را از خود مى رانيد، زيرا هيچ كس حوصله گوش دادن به حرف هاى يك آدم عصبى، خودخواه و غيرمنطقى را ندارد و فقط شما ديگر نفوذى روى اطرافيان نخواهيد داشت.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان