*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

افزايش مستمرى بازنشستگانايران = شنبه 24 فروردين 87

 

وزير رفاه و تأمين اجتماعى:

افزايش مستمرى بازنشستگان ارديبهشت ماه اعلام مى شود

گروه اجتماعى- با تصويب دولت به همه بازنشستگانى كه در سال هاى گذشته بازنشسته شده اند و پاداش دريافت نكرده اند تا سقف ۳۰ روز از محل سهام عدالت پاداش پرداخت مى شود.

دكتر عبدالرضا مصرى، وزير رفاه و تأمين اجتماعى در مراسم افتتاح ساختمان جديد شعبه تأمين اجتماعى شهرستان قوچان افزود: براساس مصوبه دولت به تمام بازنشستگان كشورى و لشكرى پاداش تعلق خواهد گرفت و با اين اقدام مطالبات ۳۰ ساله بازنشستگان تحقق پيدا خواهد كرد.

نماينده تام الاختيار رياست جمهورى در دور دوم سفر استانى هيأت دولت به خراسان رضوى افزود: امسال افزايش مستمرى خواهيم داشت و رقم نهايى آن پس از تصويب آئين نامه به وسيله دولت در ارديبهشت ماه اعلام خواهد شد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان