*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

گروه مشاورين مجرب و كاركنان توانير 

كارگاههاي آموزشي خانواده در شركت توانير برگزار ميشود

"اطلاعيه"

حوزه مقاومت بسيج شركت توانير درنظر دارد با انجام برنامه هاي متنوع و سازنده فرهنگي و آموزشي در جهت تثبيت هرچه بيشتر بنيان خانواده با ايجاد نشاط و بالندگي در بين يكايك اعضاء خانواده همكاران گام بردارد، در اين راستا با امعان نظر به معضلات و مسائلي كه عموما خانواده ها با آن دست به گريبان هستند درنظر است تا با برگزاري كارگاههاي آموزشي زير و ايجاد مركز مشاوره خانواده در محل شركت نسبت به شناخت هرچه بيشتر همكاران و اقدام براي رفع مشكلات آنها تلاش نمايد. لذا بدينوسيله از جنابعالي و خانواده محترمتان دعوت مي نمايد تا با حضور مستمر و مجدانه خود در جلسات، آموزش خانواده انرژي و انگيزه لازم براي حصول به اهداف اين برنامه ها را فراهم آوريد.

مشاركت و همدلي شما همكار محترم نقش مؤثري در بازدهي و ادامه اين راه دارد، كه انشاء ا... منجر به حفظ سلامت و نشاط جامعه اسلامي خواهد شد.

1- برنامه هاي مشاوره و آموزش دروس اختصاصي كنكور هر پانزده روز يكبار

2- برگزاري جلسات كارگاههاي آموزشي خانواده با موضوعات ويژه خانواده ها و فرزندان

3- ايجاد مركز مشاوره خانواده (حقوقي، روانشناختي) با حضور يك كارشناس مجرب هر هفته يك روزه در محل شركت

محل تشكيل جلسات : سالن كنفرانس ساختمان مركزي

زمان برگزاري : چهارشنبه ها از ساعت 16 الي 19

ضمنا اولين جلسه كارگاه آموزشي خانواده (روش بهداشت مواد غذايي و روش صحيح تغذيه) در تاريخ 17/8/86 برگزار مي گردد.

1- برنامه هاي مشاوره تحصيلي و برگزاري دروس تخصصي كنكور (از ساعت 16 تا 20)

- 10/08/86 مشاوره و برنامه ريزي (كه برگزار گرديده)

- 24/08/86 نكته و گزيده مطالب فيزيك و مشاوره تحصيلي

- 22/09/86 نكته و گزيده مطالب رياضيات و مشاوره تحصيلي

- 20/10/86 نكته و گزيده مطالب شيمي و مشاوره تحصيلي

- 25/11/86 نكته و گزيده مطالب زيست شناسي و مشاوره تحصيلي

- 16/12/86 نكته و گزيده مطالب رياضيات و مشاوره تحصيلي

2- برگزاري كارگاههاي آموزشي خانواده

- 17/08/86 كارگاه آموزشي خانواده (اولين جلسه با موضوع بهداشت مواد غذايي)

- 08/09/86 كارگاه آموزشي خانواده

- 12/10/86 كارگاه آموزشي خانواده

- 10/11/86 كارگاه آموزشي خانواده

- 01/12/86 كارگاه آموزشي خانواده

3- ايجاد مركز مشاوره خانواده اعم از پزشكي، حقوقي در محل شركت با حضور كارشناسان مجرب بصورت يكروز در هفته.

حوزه مقاومت بسيج شركت توانير

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان