*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

رئيس سازمان نظام پرستارى هشدار داد


 

ايران = سه شنبه سيزدهم آذرماه 1386

برخورد قضايى با آگهى هاى مراقبت خانگى بدون مجوز

• مردم از پذيرش افراد بى سواد و فاقد مجوز فعاليت به عنوان پرستار خوددارى كنند

• بسيار ديده شده كه مراقبان با مواد مخدر كودك را آرام كرده و از سالمندان با برخى داروهاى خطرناك و خواب آور، نگهدارى مى كنند

• افرادى با آموزش هاى كوتاه كارورزى به تأسيس مركز مراقبت هاى خانگى اقدام مى كنند در حالى كه هيچ گونه تخصصى ندارند

گروه اجتماعى - با آگهى هاى مراقبت هاى خانگى بدون مجوز در روزنامه ها برخورد قضايى و قانونى مى شود.

رئيس سازمان نظام پرستارى با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: متأسفانه هنوز مراقبت هاى خانگى از سوى پرستاران در فرهنگ عمومى جامعه به خوبى نهادينه نشده است اما مردم بايد در هر صورت از افراد بى سواد و فاقد مجوز فعاليت استفاده نكنند، زيرا سلامتى خود را به خطر مى اندازد و بسيار شنيده مى شود افرادى با آموزش هاى دوره كوتاه كارورزى به تأسيس مركز مراقبت هاى خانگى اقدام مى كنند و اين در حالى است كه هيچ گونه تخصصى در اين باره ندارند. غضنفر ميرزابيگى افزود: بسيار ديده شده است كه اين مراقبان با مواد مخدر كودك را آرام مى كنند و سالمندان را نيز با برخى داروهاى خطرناك و خواب آور، نگهدارى مى كنند كه اوج خطر براى جامعه سالمندى و كودكان را به دنبال دارد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان