*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****


جام جم = چهارشنبه 7 آذرماه 1386

ارتباط افسردگي با كاهش جرم استخوان در زنان جوان

زنان جواني كه با افسردگي دست و پنجه نرم مي كنند در مقايسه با زنان غير افسرده جرم استخواني كمتري دارند.

كاهش جرم استخوان در قسمت هاي خاصي از استخوان لگن مشهود تر است و شكستگي هاي استخوان لگن يكي از جدي ترين و شايد مهلك ترين عواقب پوكي استخوان هستند.

محققان انستيتوي ملي بهداشت روان در آمريكا دريافته اند به گزارش هلث دی ، تاثير افسردگي در ابتلا به پوكي استخوان به اندازه ساير عوامل مانند سيگار كشيدن ، كاهش دريافت كلسيم و بي تحركي و حتي بيش از آنهاست.

به گفته محققان ، زنان جوان مبتلا به افسردگي بايد به لحاظ احتمال كاهش جرم استخوان تحت آزمايشات غربالگري مانند تست سنجش تراكم استخوان قرار گيرند زيرا پوكي استخوان بيماري خاموش است و تازماني كه فرد دچار شكستگي نشود وجود آن مشخص نخواهد شد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان