*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

هورمون درماني و جنينيکشنبه 13 آبان ماه 1386

هورمون درماني مادر براي جنين بي‌خطر است

گزارشي كه در زمينه بيماري‌هاي زنان و زايمان منتشر شده است ، به نظر مي‌رسد براي زناني كه بارداري پر خطر دارند ، درمان با يك هورمون پروژسترون در سه ماهه دوم و سوم بارداري به منظور پيشگيري از زايمان زودهنگام، خطري براي جنين نداشته باشد.

به گزارش رويترز هلث ، سطوح بالا پروژسترون كه توسط جفت توليد مي‌شود به حفظ بارداري كمك مي‌كند و گمان بر اين است كه كاهش در سطوح اين هورمون يكي از عواملي است كه شروع زايمان را تحريك مي‌كند.

نويسندگان اين گزارش نوشتند، نشان داده شده است كه درمان با «‪۱۷‬ آلفا - هيدروكسي پروژسترون كاپروات» ‬ميزان تكرار تولدهاي پيش از موعد را در كمتر از ‪ ۳۵ ،۳۷‬و ‪ ۳۲‬هفته عمر جنيني كاهش مي‌دهد اما اين موضوع كه آيا چنين درماني براي جنين بي‌خطر است يا خير همچنان مشخص نشده است.

آليسون تي.نورتن از دانشگاه آلاباما در بيرمنگام و همكارانش اثر استفاده از «۱۷‬آلفا- هايدوركسي پروژسترون» در سه ماهه دوم و سوم جنيني را روي روند تكاملي و ديگر زمينه‌هاي سلامتي ‪ ۱۹۴‬كودك بررسي كردند.

نتايج اين بررسي با نتيجه مطالعه روي ‪ ۸۴‬كودكي كه در دوران جنيني تحت هورمون درماني قرار نگرفته بودند، مقايسه شد.

در اين مطالعه هيچ مدركي دال بر اينكه استفاده از هورمون به رشد جنين آسيب مي‌رساند ديده نشد و هيچ ارتباطي با ناهنجاري مادرزادي وجود نداشت.

محققان نتيجه گرفتند كه در مجموع اين مطالعه اطمينان مجدد مي‌دهد كه ‪ «۱۷‬آلفا هايدوركسي پروژسترون كاپروات» زماني كه در سه ماهه دوم و سوم جنيني مصرف شود براي جنين خطري ندارد.

اين مطالعه در شماره اكتبر ‪ ۲۰۰۷‬مجله «بيماري‌هاي زنان و زايمان» منتشر شده است.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان