*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

حمايت، بدون ترس


ايران = چهارشنبه 5 ديماه

راه هايى براى حل مشكلات فرزندخوانده ها در خانواده جديد

مسائل و مشكلاتى كه بعد از طلاق و جدايى والدين براى بچه ها به وجود مى آيد، آنان را در شرايط روحى و رفتارى بدى قرار مى دهد. طبق قانون بچه بايد مدت كوتاهى در هفته در كنار پدر يا مادرى كه شايد ازدواج مجدد داشته سپرى كند. در اين شرايط تطابق با محيط جديد براى او كمى آزاردهنده است. با اين كه براى هماهنگى و داشتن يك رابطه مناسب با بچه - كه در اين موارد به او فرزند خوانده گفته مى شود - هيچ راه حل سحرآميزى وجود ندارد، اما مى توان با توجه به برخى الگوها، اين شرايط مناسب را ايجاد كرد.

در گذشته زندگى نكنيد. يكى از مشكلات طلاق و جدايى نگاه به خانواده اى است كه ديگر وجود ندارد. قبول كنيد زندگى جديدى را شروع كرده ايد و شرايط زندگى فرزند شما و خود شما تغيير كرده است. دست كم فكر كردن به خانواده اول و مسائل آن را در اولويت قرار ندهيد.

شما و شريك جديد زندگى تان بايد مقررات و محدوديت هايى را به طور قاطع و صريح در خانه پياده كنيد و كارى به اين كه فرزندخوانده شما چه رفتارى در منزل خود دارد، نداشته باشيد. از او بخواهيد تا زمانى كه درمنزل شماست، تابع اين شرايط جديد باشد. به او گوشزد كنيد كه مسئوليت نظارت بر او و رفتارش برعهده شماست. براى او شرح دهيدكه هركس تابع شرايطى است و او هم بايد در زمان حضور در كنار شما تابع اين قوانين باشد درست مثل حضور در مدرسه كه رعايت بعضى از امور الزامى است.

شما و شريك جديد زندگى تان بايد با سطحى از نظم و انضباط موافق باشيد و از آن پيروى كنيد. دعواها و كشمكش هاى جدى زمانى اوج مى گيرد كه والدين به طور اساسى و ريشه اى در رويارويى با رفتارهاى مثبت و منفى كه از بچه سر مى زند جبهه گيرى مى كنند.

از جانبدارى آشكار از فرزند خود در مقابل فرزند خوانده تان جداً خوددارى كنيد. سعى كنيد همخوانى و سازگارى را به نحو مطلوب در محيط خانه با بچه ها رعايت كنيد.

حداقل در ماه هاى اول، بچه هاى طلاق تصور مى كنند كه والدين آشتى كرده و اعضاى خانواده در كنار هم قرار خواهند گرفت. آنها تصور مى كنند ارتباط شما با شريك جديد زندگى تان يك دوره موقت است . با بچه ها در زمان مناسب صحبت كنيد و گپ بزنيد و به آنها تفهيم كنيد كه بعضى اوقات زن و شوهرها در زندگى به جايى مى رسند كه ديگر قادر به ادامه زندگى با يكديگر نيستند و اين معنى اش اين نيست كه والدين آنها را دوست ندارند.

اجازه ندهيد كه فرزندخوانده با يكى از والدين عليه ديگرى اقدام كند. شايد بچه ها وقتى نزد مادر يا پدر خود برمى گردند چيزهايى در باره شما يا شريك زندگى تان به آنها بگويند بخصوص اين عمل زمانى رخ مى دهد كه هنگام حضور بچه، او از شما بددهنى و ناسزا شنيده باشد.

به خاطر داشته باشيد شما هرگز والدين اصلى فرزندخوانده تان نخواهيد بود و اين حقيقتى است كه براى بچه نامادرى يا ناپدرى هستيد. اين حقيقت را قبول كنيد كه فرزندخوانده شما احساس رنجش و دلخورى از شما داشته باشد بخصوص زمانى كه شما براى او قوانين و محدوديت هايى مى گذاريد. زندگى حول محور همين قوانين مى چرخد، در هرجا و در هر شرايطى شما بايد مثل والدين اصلى بچه ضامن اجراى اين قوانين باشيد.

مهربانى و حس دوست داشتن را از خود بروز دهيد. بعضى اوقات بچه ها در شرايط سختى قرار دارند كه نيازمند عشق و محبت اند. از آنها در قبال رفتارهاى خوب و شايسته شان تقدير كنيد ولى بابت رفتارهاى بدى كه از آنها سر مى زند پاداشى در نظر نگيريد و آنها را در آغوش نگيريد.

از حمايت كردن ازبچه خود نترسيد. اگر واقعاً اعتقاد داريد شريك زندگى تان رفتار مطلوب و مناسبى با بچه ها ندارد از بچه ها حمايت كنيد. بچه ها وقتى به طور اشتباهى متهم به عملى بشوند، نسبت به شما احساس تنفر خواهند كرد و شايد به شما هم بى احترامى كنند. به آنها تفهيم كنيد در اين محيط جديد شما حامى او هستيد.

براى خود و شريك زندگى تان در هفته زمان خاصى اختصاص دهيد. هردوى شما به زمانى نياز داريد كه در باره مسائل بچه ها در كمال آرامش به بحث و بررسى بپردازيد. از حس دوست داشتن غافل نشويد و تمام تلاش خود را براى گرم نگه داشتن كانون خانواده جديد به كار ببنديد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان