*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

زنان به سلامت قلبشان بي توجه اندهمشهري - سلامت

تاريخ : شنبه 31 شهريور 1386

زنان به سلامت قلبشان بي توجه اند

هورمون هايزنانه تا حد زيادي مي تواند نوعي محافظت از بيماري هاي قلبي براي زنان تا قبل از سن يائسگي به وجود آورد؛ به همين دليل بسياري از زنان بيش از حد احساس اطمينان و آرامش مي كنند و اين مي تواند خطرناك باشد. اين هشداري است كه محققان دانشگاه تگزاس به زناني مي دهند كه در بستگان درجه اول خود، سابقه بيماري قلبي داشته اند.

به گزارش رويترز، اين زنان حتي وقتي در سنين جواني هستند، بايد هرگونه درد قفسه سينه را جدي بگيرند و براي معاينات دوره اي منظم هم مراجعه كنند. بررسي هاي زناني كه پدر يا برادر مبتلا به بيماري قلبي داشته اند، نشان مي دهد 49 درصد آنها ساير عوامل زمينه ساز اين بيماري ها را هم دارند؛ عواملي مانند سيگار، چاقي و فشارخون بالا. درمان بموقع اين عوامل خطر تا حد زيادي مي تواند اثر آن سابقه فاميلي را خنثي كند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان