*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

با صبر ، گذشت و پايبندى به آموزه هاى دينى مى توان بسيارى از مشكلات خانوادگى را حل كردايران = سه شنبه 22 آبانماه 1386

حل مشكلات خانوادگى «فرمول جادويى» ندارد

اوقات زوج هاى جوان در حالى كه آرزوى داشتن يك ازدواج ايده آل و موفق را در سر مى پرورانند، اهدافى غيرواقعى براى زندگى مشتركشان در نظر مى گيرند و توقعات نا بجا از همسرانشان دارند. زمانى كه همسرانمان انتظارات ما را برآورده نمى كنند، ممكن است ما حضور مثبت آنها در زندگيمان را فراموش كنيم، از آنها رنجيده خاطر شويم و اصلاً متوجه نباشيم كه در بروز مشاجرات خانوادگى ما هم نقشى داشته ايم. گاهى همه تقصيرها را به گردن همسرمان مى اندازيم و همه حق را به خودمان مى دهيم زيرا معتقديم كه آنها احساسات مان را جريحه دار كرده اند.

هنگامى كه مشاجره اى درمى گيرد، ما بايد ابتدا به نقاط ضعف خودمان توجه كنيم. اگر قصد اصلاح كردن رفتار كسى را داريم بهتر است قبل از همسرمان از خودمان شروع كنيم. عيب و نقص در رفتار ديگران نبايد ما را از معايب رفتار خودمان غافل كند. پس بد نيست گاهى چشممان را به روى خطاى ديگران ببنديم، نقاط ضعف شخصيت خودمان را بشناسيم و سعى كنيم آنها را برطرف كنيم.

به داستان زير توجه كنيد و ببينيد كه اين زوج چگونه از بروز درگيرى و مشاجره جلوگيرى كردند.

*«بن» و «دلا» و پايان يك روز پركار

«دلا» روز سختى را پشت سر گذاشته بود. با وجود تلاش زياد باز هم نتوانسته بود تمام وظايفش را به خوبى انجام دهد. وقتى كه مى ديد همسايه اش با وجود اين كه بچه هاى بيشترى دارد به خوبى از عهده كارها برمى آيد، به توانايى هاى خودش به عنوان يك زن، يك همسر و يك مادر شك مى كرد.

«بن» در راه خانه بود، او هم روز پركارى را پشت سر گذاشته بود و بشدت احساس خستگى و گرسنگى مى كرد. از اين كه داشت به خانه نزديك مى شد خوشحال بود؛ خانه يعنى آرامش، غذا و استراحت.

«دلا» صداى نزديك شدن ماشين «بن» را شنيد. با نگرانى نگاهى به ساعت انداخت. نزديك هفت شب بود. خواست به سرعت چيزى براى شام آماده كند كه صداى باز شدن در را شنيد.

بن داخل شد، به ديوار تكيه داد و به دلا لبخند زد. او پريشان و عصبى به نظر مى رسيد. به ميز خالى نگاه كرد. فهميد قضيه از چه قرار است و آهى از ته دل كشيد.

ـ اگر ناراحتى بن به خاطر همسرش است، چه واكنشى خواهد داشت

ـ اگر او به خاطر خودش ناراحت است، چه اتفاقى خواهد افتاد

بن به دلا لبخند زد و گفت: به نظر مى آد كه براى كمك كردن بموقع رسيدم. دلا ديگر مضطرب نبود. با آرامش گفت: خوشحالم كه به خونه اومدى. مى دونم كه خيلى خسته اى. راستش همين الان مى خواستم شام رو آماده كنم. بن گفت: با هم ديگه شام رو آماده مى كنيم.

سپس در حالى كه با هم مشغول حاضر كردن غذا بودند در مورد مشكلاتشان با هم صحبت كردند. دلا گفت كه چقدر كار داشته و تمام سعى اش را كرده كه از عهده آنها به خوبى بربيايد. بن كه گرسنگى را فراموش كرده بود به اين فكر مى كرد كه چطور مى تواند به دلا در مديريت كارهاى خانه كمك كند.

آيا اين واقع بينانه است كه آن قدر به رفاه و آسايش همسرمان فكر كنيم كه گرسنگى خودمان بى اهميت به نظر بيايد گاهى همسران بايد بار مشكلات يكديگر را به دوش بكشند. براى داشتن يك زندگى موفق بايد با مشاركت هم موانع را از سر راه بردارند و قلب هايشان را به هم نزديك كنند تا عشق وجودشان را يكپارچه و هماهنگ با يكديگر كند.

مشاجرات خانوادگى معمولاً با خشونت، رنجش، عصبانيت و انتقاد همراه است كه بايد از بروز آن ها جلوگيرى كرد. شايد كمى سخت باشد زيرا ما نمى توانيم به طور همزمان حس عصبانيت و فروتنى يا رنجش و دلسوزى داشته باشيم و زمانى كه حالت تدافعى به خود گرفته ايم نمى توانيم همسرمان را به خوبى درك كنيم. بهتر است در هنگام وقوع مشكلات و بروز درگيرى ها براى جلوگيرى از مشاجرات كنترل بيشترى روى احساساتمان داشته باشيم.

زمانى كه بشدت عصبانى هستيم و فقط به خودمان فكر مى كنيم نه تنها مشكلات را حل نمى كنيم بلكه مشكلات و سوء تفاهم هاى بيشترى را به وجود مى آوريم.

براى جلوگيرى از مشاجرات و درگيرى ها اين سؤال ها را از خودتان بپرسيد.

ـ در به وجود آمدن اين مشكل چقدر نقش داشته ايد

ـ واقعاً مشكل چيست و شما چگونه مى توانيد براى از بين بردنش اقدام كنيد

ـ آيا پايبند بودن به تعاليم مذهبى و صبر و بردبارى بيشتر به حل مشكل كمك خواهد كرد

ـ آيا لازم است كه همسرتان را ببخشيد يا از رفتار خودتان پشيمان هستيد

هيچ فرمول جادويى براى حل مشكلات خانوادگى وجود ندارد. شايد بهترين نقطه شروع توجه به آموزه هاى دينى و پايبندى به آنها باشد. با صبر و بردبارى بيشتر حتماً مى توانيد راه حل مناسبى براى مشكلاتتان پيدا كنيد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان