*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

فاصله ورزش تا سلامت يك قدم بيشتر نيستتربيت بدنى محسوس ترين نوع آموزش براى رشد و تكامل جسمى، ذهنى، اجتماعى و روانى است. حركت يا الگو هاى حركتى هفتگانه كه براى بقاى انسان اوليه ضرورى و حياتى بوده، تشكيل دهنده اساس ساختمان حركت مهارتى است. اين فعاليت هاى اساسى عبارتند از: دويدن، پريدن، بالا رفتن، حمل كردن، بلند كردن، آويزان شدن و پرتاب كردن. شركت فعال افراد بخصوص بچه ها در ساعات درس تربيت بدنى و حضور در فعاليت هاى حركتى نه تنها موجب رشد همه جانبه فرد مى شود بلكه دركاهش ميزان رفتار هاى تخريبى افراد كه از حركت بى اصول نشأت مى گيرد نيز مؤثر است. حداقل ۳۰ دقيقه فعاليت بدنى در حد متوسط مثل پياده روى سريع، موجب بهبود جسمى، روحى و اجتماعى افراد جامعه مى شود ؛ اگر چه با افزايش سطح فعاليت، فوايد آن نيز افزايش مى يابد. در حال حاضر ميزان ورزش از هيچ نظر پاسخگوى نياز هاى مهارتى و جسمى نو جوانان نيست و حتى با يك بررسى ساده مى توان زيان هاى ناشى از اين كمبود را در ميان نوجوانان مشاهده كرد. در اين دوران الگوى بى تحركى بخصوص در دختران بيش از پيش تثبيت مى شود ضمن آن كه كودكان به طور طبيعى اجراى ماهرانه مهارت پايه را از خود به نمايش نمى گذارند. بنابر اين با توجه به اهميت تناسب و جلوگيرى از تغيير ظاهرى اندام كه موجبات درهم ريختگى ظرافت و زيبايى ظاهرى مى شوند، ضرورى است كه فعاليت هاى بدنى مناسب در دوران رشد و پس از آن صورت گيرد.

* فعاليت بدنى منظم

فعاليت بدنى منظم در طول روز نتايج مثبت بسيارى دارد. از آن جمله مى توان به اين موارد اشاره كرد.

- كاهش خطر مرگ و مير قبل از بلوغ

- كاهش خطر مرگ و مير ناشى از بيمارى هاى قلبى يا سكته مغزى كه عامل ۳۰ درصد از مرگ ها در جامعه فعلى است.

- كاهش خطر ايجاد سرطان روده و ابتلا به ديابت نوع ۲ تا ۵۰ درصد

- كمك به پيشگيرى يا كاهش استئوپروزى (پوكى استخوان) و كاهش خطر شكستگى لگن در زنان تا ۵۰ درصد

- كاهش خطر ايجاد دردهاى ناحيه كمر، ترفيع سلامت روحى و روانى و كاهش اضطراب، استرس و احساس افسردگى و تنهايى

- جلوگيرى از عادات خطرناك مثل مصرف سيگار، الكل و سوءاستفاده از مواد مخدر و رژيم غذايى بد و خشونت مخصوصاً در كودكان و نوجوانان

- تنظيم وزن بدن و كاهش خطر چاقى تا ۵۰ درصد نسبت به افراد بى تحرك

* ورزش و افزايش مراودات اجتماعى

شيوه زندگى فعال موجب مى شود افراد مسن دوستان جديدى پيدا كنند و در فعاليت هاى اجتماعى حضور و با سايرين در تمام سنين ، مراوده داشته باشند. اين همه به بهبود انعطاف پذيرى، تعادل و قوام عضلانى منجر مى شود و خطر سقوط به علت كاهش قدرت عضلات را در سنين بالاتر از بين مى برد. مطالعات انجام شده نشان مى دهد كه شيوع بيمارى هاى مغزى در افرادى كه از نظر بدنى فعال هستند، كمتر است. ورزش مى تواند به درمان برخى از اختلالات فكرى مثل افسردگى كمك زيادى بكند به طورى كه جلسات ورزشى برنامه ريزى شده مطابق با سطح تناسب بدنى هر فرد يا پياده روى ساده حداقل ۳۰ دقيقه سريع در روز يا ۱۰ دقيقه پياده روى سريع

۳ بار در روز يا ۲۰ دقيقه در ابتداى صبح و ۱۰ دقيقه در طول روز، مى تواند در رفع اختلالات روحى و روانى مؤثر باشد. حتى اگر مشغله شما زياد باشد باز هم مى توانيد از اين برنامه ساده پيروى كنيد و فرصت يافتن دوستان جديد و اتصال با جامعه و كاهش احساس تنهايى و محروميت اجتماعى را در خود افزايش دهيد. تحرك و فعاليت منظم در سنين بالا به كاهش درد و بسيارى از بيمارى ها از جمله آرتريت، استئوپروز و فشار خون بالا منجر مى شود.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان