*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

آخرين پيام مادر فداكار20 خرداد 87

آخرين پيام مادر فداكار

وقتى گروه نجات، زن جوان چينى را زير آوار پيدا كردند او مرده بود اما امدادرسانان زير نور چراغ قوه، چيز عجيبى ديدند.

زن با حالتى عجيب به زمين افتاده، زانو زده و بدنش زير فشار آوار كاملاً تغيير يافته بود. آن ها تلاش مى كردند جنازه را بيرون بياورند كه ناگهان سرپرست گروه، ديوانه وار فرياد زد: بياييد، زود بياييد! يك بچه اينجا است. بچه زنده است. وقتى آوار از روى جنازه مادر كنار رفت نوزادى از زير پيكرش بيرون كشيده شد. او كاملاً سالم و در خواب عميق بود، بى آن كه بداند مادرش هنگام حفاظت از جگرگوشه خود چگونه جان فشانى كرده است. مردم وقتى بچه را بغل كردند، يك تلفن همراه از لباسش به زمين افتاد كه روى صفحه شكسته آن، اين پيام ديده مى شد: عزيزم، اگر زنده ماندى، هيچ وقت فراموش نكن كه مادر با تمامى وجودش دوستت داشت.

روحش شاد

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان