*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

اضطراب در محيط كار، تعطيلايران = پنجشنبه 23 اسفند 86

استرس و اضطراب در محيط كار مى تواند روى چگونگى كار شما اثر بگذارد. وقتى روز كارى خوبى نداشته باشيد، در منزل هم نمى توانيد آرام رفتار كنيد. بنابراين آرامش خانوادگى خود را از دست مى دهيد. براى اين كه بتوانيد در محيط كار اضطراب خود را كنترل كنيد روش هاى زير را به كار ببريد:

۱- ورزش كنيد

يكى از عوامل مهم براى غلبه بر استرس ورزش است. ورزش كردن به صورت دائم و روزانه موجب تقويت ريه و قلب و افزايش انرژى در فرد مى شود.

هم اكنون بيشتر افراد براى تناسب اندام ورزش مى كنند، به طورى كه در ابتدا با علاقه زياد به سمت آن مى روند، اما پس از مدتى به آن بى توجه مى شوند و به راحتى هم كنار مى گذارند.

پس بهتر است به جاى حركت سنگين ورزش هاى ساده را انتخاب كنيد و به طور جدى نيز جزو برنامه روزانه خود قرار دهيد.

۲- در محيط كار دوست صميمى داشته باشيد

وجود يك دوست صميمى در شرايط ناخوشايند و بحرانى ضرورى است، بنابراين در محيط كار خود يك دوست صميمى مورد اعتماد انتخاب كنيد و در شرايط لازم با او درد دل كنيد، زيرا صحبت كردن شما را آرام و تنشتان را برطرف مى كند.

۳- استراحت فراموش نشود

براى مبارزه با اضطراب هر روز ۱۰ دقيقه استراحت كنيد، در اين فاصله با آرامش بر صندلى خودتكيه دهيد و بدون فكر كردن به مسائل كارى نفس هاى عميق بكشيد و در خيال خود صحنه اى را كه از ديدن آن لذت مى بريد، تجسم كنيد.

۴- مشكلات را بزرگ نكنيد

از مشكلات براى خود كوهى نسازيد. زمانى كه در محيط كار با مشكلى مواجه مى شويد و يا با همكارتان اختلاف پيدا مى كنيد، زود عصبى نشويد و درباره مشكل به وجود آمده و راه حل آن خوب فكر كنيد.

اگر مقصر هستيد، بالبخندى اشتباه خود را بپذيريد و معذرت خواهى كنيد و اگر فرد مقابلتان به اشتباه خود اعتراف كرد، سريع گذشت كنيد.

۵- براى پيشرفت عجله نداشته باشيد

بسيارى از مشكلات و عدم موفقيت شخصى در محيط كار به علت اين است كه شخص مى خواهد يك شبه پولدار شود تا يك شبه ره صد ساله برود و با ديدن كوچك ترين مانع بر سر راه خود دچار اضطراب مى شود و توان ادامه راه را در خود نمى بيند. بنابراين يا دچار افسردگى مى شود و يا از محيط كار خسته مى شود و دست از كار مى كشد. بنا براين صبر و حوصله داشته باشيد و بدانيد كه هيچ موفقيتى يكباره به وجود نمى آيد و بايد زحمت بكشيد تابه نتيجه برسيد.

۶- قدرت «نه» گفتن را در خود تقويت كنيد

بيشتر افرادى كه در محيط كار دچار اضطراب مى شوند، كسانى هستند كه بيش از توان خودمسئوليت قبول مى كنند، اين افراد بيش از ظرفيت خود تلاش مى كنند. بنابراين هرگونه در خواستى را كه خارج از برنامه كارى تان است با قاطعيت رد كنيد. ممكن است اوايل «نه» گفتن برايتان مشكل باشد، اما به تدريج ياد مى گيريد كه در مقابل خواسته هاى نامعقول ديگران مقاومت كنيد. در اين صورت ديگران نيز براى وقت شما احترام بيشترى قائل خواهند شد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان