*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

ثبت نام سهام عدالت


 

ايران = شنبه 19 آبانماه 1386

بازنشستگان فقط ۱۰ روز فرصت دارند

• رئيس كانون بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تأمين اجتماعى: از همه بازنشستگان خواسته شده تا نسبت به ثبت نام براى دريافت سهام عدالت اقدام كنند زيرا زمان تعيين شده ديگر تمديد نخواهد شد

گروه اجتماعى- بازنشستگان تأمين اجتماعى براى ثبت نام جهت دريافت سهام عدالت تا پايان آبان ماه مهلت دارند.

على اكبر خباز ها رئيس كانون بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تأمين اجتماعى با اعلام اين مطلب گفت: از همه بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى خواسته شده تا در مدت زمان باقى مانده نسبت به ثبت نام براى دريافت سهام عدالت اقدام كنند. وى افزود: با وجود تذكرات بسيار هنوز درصدى از بازنشستگان جهت ثبت نام اقدام نكرده اند كه توصيه مى شود اين افراد هر چه سريعتر به شعبه هاى تأمين اجتماعى مراجعه كنند زيرا زمان تعيين شده ديگر تمديد نخواهد شد. گفتنى است در حال حاضر در تهران بزرگ در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر هنوز فرم سهام عدالت را نگرفته اند و در برخى از شهرستان هاى استان تهران نيز ثبت نام از بازنشستگان براى دريافت سهام عدالت متوقف شده است كه يك مقام مسئول در اداره كل تأمين اجتماعى شهرستان هاى استان تهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران »گفت: تاكنون ۸۵ درصد از بازنشستگان زير پوشش اين داره كل در شهرستان ها فرم سهام عدالت را پر كرده اند و تلاش مى شود با اختصاص شعبه اى در برخى از شهرستان ها شرايط ثبت نام براى بازنشستگان كه تاكنون موفق به نام نويسى نشده اند، فراهم شود.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان