*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

۵ مهارت مهم اجتماعى براى افزايش توانمندى ها


 

ايران = سه شنبه 20 آذرماه 86

مطمئن شويد كه از پس موقعيت هاى دشوار برمى آييد

مهارت هاى اجتماعى دسته اى از مهمترين توانايى ها هستند كه هر شخصى براى داشتن زندگى بهتر و سالم تر، بايد از آنها برخوردار باشد.

نداشتن اين مهارت ها مى تواند به زندگى اى غم انگيز همراه با اضطراب و افسردگى منجر شود. مهارت هاى اجتماعى به شما كمك مى كند تا با افراد خوبى آشنا شويد، شغلى را كه مى خواهيد به دست آوريد و در كار و روابط خود به موفقيت دست يابيد.

* مهمترين مهارت هاى اجتماعى

مى توان گفت اين پنج مهارت، مهمترين مهارت هاى اجتماعى هستند كه بهره مندى از آنها مى تواند وضع شما را در هر موقعيتى بهبود بخشد.

۱) مهارت توانايى حفظ آرامش يا تحمل اضطراب

اگر جزو دسته اى از افراد هستيد كه بيش از حد اضطراب دارند، بايد اين نكته را بدانيد كه هنگام قرار گرفتن در شرايط و موقعيت هاى اجتماعى، بدون توجه به مهارتتان در كنترل اوضاع، مغز شما به گونه اى عمل مى كند كه امكان صحبت كردن و گوش دادن به طور مناسب را نخواهيد داشت. علاوه بر اين اگر چهره و حركات شما نشان دهد كه عصبى هستيد، برقرارى ارتباط با ديگران مشكل تر خواهد شد.

۲) مهارت گوش دادن

به ديگران گوش دهيد و نشان دهيد كه واقعاً به حرف هاى آنان گوش مى دهيد. اين هم به كسى كه شما را براى حرف زدن انتخاب كرده و هم به شما به عنوان شنونده احساس خوبى مى دهد. ضمن آن كه ارتباط شما را محكم تر، مسئوليت پذيرى تان را بيشتر و رغبت شما را براى حل مشكل يا شنيدن موضوع بيشتر نمايان و به كنترل اوضاع كمك مى كند.

همچنين به اين ترتيب، ديگران بيشتر به شما اعتماد خواهند كرد.

۳) مهارت برقرارى ارتباط

توانايى برقرارى ارتباط با ديگران، چه غريزى باشد و چه اكتسابى، در نوعى از درك ريشه دارد. برقرارى ارتباط، اغلب تأثير متقابلى دارد و درواقع بيانگر اين موضوع است كه «من مثل تو هستم» يا «ما همديگر را درك مى كنيم». برقرارى ارتباط غريزى است و اغلب به صورت ناخودآگاه اتفاق مى افتد، اما پس از وقوع، زبان، الگوهاى گويش، حركات و حالت هاى مختلف و ديگر جنبه هاى ارتباطى مى تواند آن را تقويت كند. در مجموع، مى توان مهارت برقرارى ارتباط را پرورش داد.

براى تقويت اين مهارت مى توانيد از شيوه هايى كمك بگيريد. از جمله تمرين برقرارى ارتباط در مقابل آينه با دقت به حركات و حالت هاى مختلف چهره، توجه به گويش از جمله سرعت اداى جمله ها، بلندى صدا و آهنگ جمله هايى كه استفاده مى شود و بررسى كيفى و سريع آنچه كه شنيده ايد.

۴) مهارت خودافشايى

اين آگاهى كه چه وقت، چقدر و چه مقدار درباره خودتان صحبت كنيد، از اهميت زيادى برخوردار است. به اين مهارت «خودافشايى» گفته مى شود. اگر درباره خودتان زياد صحبت كنيد يا خيلى زود و بى موقع به صحبت درباره خودتان بپردازيد، ممكن است موجب تغيير جهت ارتباط و انحراف آن شويد. ممكن است اين كار ادامه اين ارتباط را با مشكل مواجه كند. اشاره اى مختصر و جزئى به مواردى كه موضوع شخصى نيست اما درباره آن ايده اى داريد يا تبادل نقطه نظرهاى شخصى درباره يك موضوع به داشتن ارتباطى متعادل كمك مى كند. به هر حال با ادامه ارتباط و كهنه شدن آشنايى ها و دوستى ها، درباره آشنايان و دوستان اطلاعات بيشترى به دست خواهيد آورد و شناخت بيشترى از هم به دست خواهيد آورد.

۵) مهارت برقرارى ارتباط چشمى مناسب

اگر شما به شخصى كه در حال صحبت كردن با شماست نگاه نكنيد او اين طور برداشت خواهد كرد:

ـ شما او را ناديده گرفته ايد.

ـ قابل اعتماد نيستيد.

ـ از چهره او خوشتان نمى آيد.

برقرارى ارتباط چشمى به اين معنى نيست كه شما بايد به كسى كه با شما صحبت مى كند خيره شويد. خيره شدن، درواقع اين حس را ايجاد مى كند كه از او عصبانى هستيد اما نگاه كردن به فردى كه با شما صحبت مى كند، ادب را مى رساند و او را از برقرارى يك ارتباط خوب و دوستانه مطمئن مى كند. اين موارد، يك مشت قانون خشك و سرد نيست كه براى پيروى از آنها، «بايد»ى وجود داشته باشد، اما توجه به آنها و تمرين هر يك مى تواند قدرت و مهارت ما را در كنترل شرايط سخت و موقعيت هاى اجتماعى مختلف، افزايش دهد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان