*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

قرآن روشنگر راه داورىايران = 27 شهريور 87

گفت وگو با بشرى فلكى، داور مسابقات قرآن و تواشيح بانوان

آيات قرآن درس هايى از زندگى را برايش به ارمغان مى آورند و نوركلمات قرآن راهش را روشن مى كند. بشرى فلكى ۴۶ سال قبل در جنوب عراق به دنيا آمده و در اين سال ها همواره سعى كرده دنباله رو راه انبيا باشد. اين بانوى نمونه كه داراى مدرك كارشناسى ارشد ادبيات عرب است، تدريس را شغل اصلى خود مى داند. بشرى بيش از ۱۰ سال است كه در مسابقات قرآن و تواشيح بانوان به داورى مى پردازد.

 علاقه تان به قرآن از چه زمانى شروع شد

از كودكى در كنار پدرم مى نشستم و با او قرآن مى خواندم. كلمات قرآن برايم زيبا و متبرك است.

 از چه سالى داورى مسابقات تواشيح را به عهده گرفتيد

از سال ۱۳۶۴ و ورودم به آموزش و پرورش داورى مسابقات قرآن و تواشيح قم را به عهده داشتم كه تقريباً از سال ۷۰ داور مسابقات در سطح كشور شدم.

 چرا به سراغ داورى تواشيح و قرآن رفتيد

چون در مقطع راهنمايى و دبيرستان با دانش آموزان مدرسه تواشيح كار مى كردم و در كنار اين آموزش، داورى هم مى كردم.

 اين داورى در چه سطحى بود

در مسابقات آموزش و پرورش به عنوان داور از من دعوت شد.

 به داورى تواشيح علاقه اى هم داشتيد

در كل به صلوات ها و شعارهاى قرآنى علاقه مند و دنبال اين كار بودم.

 داورى كدام مسابقات كشورى را به عهده داشتيد

مسابقات حفظ و ترتيل سازمان اوقاف استان قم، مسابقات دانشگاه آزاد كشورى دانشجويى و اساتيد و مسابقات دانشجويان كل كشور.

 در كدام قسمت داورى مى كنيد

رشته تجويد و وقف و ابتدا.

 داورى كدام قسمت سخت تر است

وقف و ابتدا.

 چرا

كل داورها شايد بتوانند تجويد را داورى كنند، اما وقف و ابتدا تخصصى تر است.

داورى قرآن تخصصى هم لازم دارد

تخصص نحو و ترجمه عربى لازم دارد، علاوه بر قواعد وقف و ابتدا.

براى داورى تواشيح در قسمت متن و ادا چه تخصصى لازم است

متن و ادا لازم است كه شامل تجويد صحت اعراب، اداى مخارج حروف و ارزش ادبى متن كه خود ارزش ادبى متن از دو قسمت مفهوم متن و صنايع ادبى و بلاغى تشكيل مى شود.

خود شما هم در مسابقات تواشيح شركت كرده ايد

در مسابقات شركت نكردم، ولى با دانش آموزان كه تمرين مى كردم گاهى همخوانى داشتم.

مراكز آموزشى براى تواشيح وجود دارد

به عنوان آموزش تواشيح مركز آموزشى نداريم، ولى بعضى از مراكز در كنار آموزش قرآن از تواشيح نيز استفاده مى كنند.

*** داورى خارج از كشور هم براى بانوان داشته ايد

براى بانوان در سطح تواشيح و قرآن داورى بين الملل نداريم.

داورى بانوان چه سختى هايى را در بر مى گيرد

در كل داورى يك نوع قضاوت است. داورى قرآن و تواشيح كار خدايى است و هميشه براى قضاوت هايم از خدا كمك مى خواهم تا با دقت بيشتر داورى كنم. توكل به خدا در داورى مهم ترين اصل است.

براى مسابقات تواشيح خواهران چند داور در نظر مى گيرند

براى تواشيح پنج داور، آداب و شرايط، صوت، لحن، حسن اجرا و هماهنگى و متن و ادا.

شما در كدام نوع داورى بيشتر حضور داريد

متن و ادا.

كدام داورى سخت تر است

متن و ادا مشكل تر است. چون صوت و لحن تقريباً مشخص است، اما متن و ادا تخصصى تر است و از نظر مفهومى و ادبى بايد بررسى شود.

براى ماه مبارك رمضان چه برنامه هايى براى تواشيح و قرآن در نظر گرفته شده است

مربيان براى مناسبت هاى مختلف بچه هاى دبيرستانى و مراكز آموزشى قرآن را آماده مى كنند و ما هم براى ماه رمضان و ولادت امام حسن مجتبى (ع) تواشيح در نظر داريم.

مديحه سرايى يا متن تواشيح توسط چه كسانى تهيه مى شوند

متن هاى تواشيح يا تقليدى كه از گروه هاى تواشيح مشهور گرفته مى شود يا متن جديد كه يك شاعر شعر مى گويد و آهنگساز هم آهنگ مى گذارد.

مشهورترين گروه تواشيح

عماد رامى مديحه سراى لبنانى.

زيباترين تواشيح كه داورى كرده ايد، كدام است

اولين مسابقات كشورى همخوانى قرآن و مديحه سرايى (تواشيح) بانوان كه در تهران برگزار شد.

سى ام و سى ويكم مرداد ماه امسال بود كه فكر نمى كرديم از آن زياد استقبال شود، اما تقريباً ۲۷ گروه شركت كردند كه داورى آن را به عهده داشتم و خيلى از گروه ها زيبا و رسا كار كردند و گروه خواهران خراسان رضوى (گروه بنت النبى) زيباترين تواشيح را اجرا كردند و رتبه اول را هم آوردند.

فرق تواشيح بانوان ايران با تواشيح بانوان خارج از كشور در چيست

در ايران فعاليت هاى قرآنى براى بانوان خيلى وسيع تر است. قرآن و تواشيح بانوان ايرانى قوى تر است.

تواشيح بانوان دركدام كشورها رواج دارند

لبنان، مصر و سوريه.

تاريخچه تواشيح به چه سالى برمى گردد

تا آنجا كه به ياد دارم با دانش آموزان سال ۶۸ هم تواشيح كار مى كرديم و از سال ۱۳۷۰ جدى تر دنبال مى شود.

داورى مسابقات تواشيح آقايان را هم داشته ايد

خير، ما خانم ها فقط داورى مسابقات تواشيح خواهران را داشته ايم.

داورى مسابقات تواشيح بانوان مشكل تر است يا آقايان

فرقى ندارد. از نظر اهداف و محتوا هيچ فرقى نمى كند.

در تواشيح فعاليت آقايان بيشتر است يا بانوان

آقايان فعاليت بيشترى دارند و گروه هاى بانوان اكثراً ثابت نيستند.

پس شما جزو اولين داوران بانوان هستيد

بله، من جزو اولين گروه داوران مسابقه تواشيح و قرآن كشورى هستم.

وقتى اولين داورى كشورى را براى مسابقات تواشيح خواهران كل كشور انجام مى داديد چه احساسى داشتيد

به همان اندازه كه خوشحال بودم احساس مسئوليت سنگينى داشتم.

گروه هاى تواشيح خواهران كه رتبه نياوردند چه احساسى داشتند

ناراحت بودند و لفظى اعتراض مى كردند اما وقتى نقاط ضعف خود را فهميدند براى موفقيت هاى بعدى مصمم تر شدند.

به قرائت كدام قارى قرآن علاقه داريد

استاد عبدالباسط و استاد مصطفى اسماعيل در قرائت تحقيقى و استاد پرهيزگار در ترتيل خوانى.

چند داور زن براى تواشيح و قرآن داريم

خيلى زياد اما كسانى كه سابقه دار باشند حدود ۱۰ زن هستند كه بيش از ۱۲سال سابقه فعاليت در اين زمينه را دارند.

دوره داورى را چگونه گذرانديد

از سال ۶۵ تا ۷۳ خدمت استاد شهيدى داور بين الملل، تجويد، روش هاى تدريس قرآن، روش داورى و اختلاف قرائت را آموختم.

چه توصيه اى براى كسانى كه مى خواهند دنباله رو راه شما باشند داريد

ما در سطح كشورى كلاس هاى داورى نداريم. تقريباً سال ۷۰ بود كه آموزش و پرورش كلاس داورى گذاشت و سازمان اوقاف امتحان گرفت تا تخصص داوران را مشخص كنند.

كسانى كه به داورى قرآن و تواشيح علاقه دارند بايد به تواشيح با دقت گوش دهند و با گروه هاى تواشيح كار كنند تا با اصول آن آشنا شوند.

خواسته ات از خدا

ظهور امام زمان (عج) و همچنان در راه قرآن گام بردارم.

بهترين درسى كه از قرآن گرفته اى

به خدا توكل كردن و او را در هر حال ناظر احوال و رفتار خود ديدن.

داورى چه تأثيرى در زندگى شما داشته است

در داورى زياد دقت مى كنم و همين باعث شده كه دقتم در زندگى بيشتر باشد و نسبت به كارهاى خودم قضاوت داشته باشم.

زمزمه شبانه

خدايا ما را به آنچه راضى هستى و مى پسندى موفق بدار و ظهور امام زمان (عج) را نزديك بفرما.

الگويت در زندگى

حضرت زهرا (س) و ائمه اطهار (ع)‎/

بهترين خاطره ماه رمضان

همه لحظه هايش خاطره است. مخصوصاً نواى دعاى سحر در سكوت شب.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان