*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

تاثيري بي نظير بر ضمير ناخودآگاهزندگي موفق Successful Life

زندگي موفق با شكوفا كردن نيروهاي درون (قسمت اول)

استعداد، پشتكار، فعال بودن، آمادگي براي رقابت، جاه طلبي و علاوه بر اينها تصادف و كمي هم شانس. به نظر بسياري از مردم، لوازم دستيابي به چيزي كه اسم آن را زندگي موفق گذاشته اند اينها هستند.

آيا زندگي موفق افسانه اي است كه تنها براي عده معدودي به حقيقت مي پيوندد؟ آيا رؤياي يك زندگي موفقيت آميز زيباتر از آن است كه نصيب هر كسي گردد؟ به هيچوجه اينطور نيست. ملاك موفقيت در زندگي پول و ثروت نيست بلكه فقط و فقط برداشت و زاويه ديد شخص به زندگيش است كه تعيين كننده موفقيت يا عدم موفقيت او مي باشد. ديوژن فيلسوف يوناني هنگامي احساس رضايت و خوشبختي مي كرد كه بتواند در يك وان چوبي دراز كشيده و افكارش را دنبال كند و در كمال آرامش و بدون هيچگونه دغدغه خاطري از تابش نور خورشيد لذت ببرد.

اين لذت براي او از هر چيزي با رازش تر بوده است. آورده اند كه اسكندر كبير او را در اين حالت ديده و به او مي گويد هر آرزويي كه ديوژن دارد برآورده خواهد ساخت. ديوژن نيز به جاي طلا و جواهرات يا پست و مقام فقط از او مي خواهد كه جلوي نور خورشيد را نگيرد. وي با اين درخواست علاوه بر تواضع شايان توجه خود چيز ديگري را نيز به ما نشان مي دهد و آن قدرتي است كه رضايت درونيش به او اعطا كرده بود. برخلاف اكثر انسانها براي آن فيلسوف خردمند، داشتن اين گنج معنوي يعني رضايت و آرامش دروني مترادف با موفقيت در زندگاني بوده است.

امروزه نيز براي اكثر ما رفاه مالي، موفقيت شغلي و زرق و برقهاي اجتماعي، ملاك زندگي موفقيت آميز هستند. ولي در عين حال همه ما مي دانيم يا لااقل حدس مي زنيم كه عشق به زندگي و خوشحالي كه ملاكهاي اصلي موفقيت در زندگي هستند به هيچوجه از قوانين مادي تبعيت نمي كنند. اين احساسات از درون ما مي آيند به عبارتي مي توان گفت كه آنها نشانه هايي از ديدگاهها تصورات و قابليتهاي درون ما هستند. اين قابليتها كدامند؟ كليد موفقيت واقعي در زندگي كجاست؟

آرزوهاي اصلي ما را مي توان مختصرا اينگونه جمع بندي كرد:

- تاييد شدن و دريافت محبت

- غلبه بر مشكلات و مسائل روزمره

- احساس رضايت و تعادل

به عبارت ديگر احساس هماهنگي با خود و جهان پيرامونمان، ولي رسيدن به اين احساس بسيار مشكلتر از آن است كه به نظر مي رسد. در بسياري از اوقات، مشكلات حل نشده را همچون كوهي مي بينيم كه پيش رويمان قرار گرفته اند. خيلي وقتها در وضعيت هايي كه راه فراري از آنها به ذهنمان نمي رسد و يا به هنگام كشمكشها و بحرانهايي كه در روابطمان با ديگر انسانها پديد مي آيند احساس مي كنيم كه راه سعادت و خوشبختي به روي ما سد شده است. ولي يورش بردن بي هدف به مشكلات همانقدر بي نتيجه خواهد بود كه بي تفاوتي و قطع اميد. به جاي اين كارها بايد سعي كنيم كه نيروهاي راكد درونمان را فعال كنيم. چرا كه اين نيروها در حل موفقيت آميز مشكلاتمان نقش بسزائي دارند.

اسارت در كليشه هاي خود ساخته

همه ما دوست داريم كه در كليشه هاي انعطاف پذير و خشكي فكر كنيم كه از يك سو از آداب و سنن و از سوي ديگر از تجربيات شخصي ما تاثير پذيرفته اند. ما نيز درست همانند مگس يا پشه اي كه بيهوده سعي مي كند از سطح شيشه يك پنجره بسته، مستقيم به آن سوي پنجره راه بيابد و به آزادي برسد در وضعيت هاي مختلف سعي مي كنيم كه بارها راه حلهاي اشتباه و تكراري را به كار ببنديم.

مثال بارز چنين رفتاري، دختري است كه نامزد خود را دوست دارد اما بعضي از خصوصيات همسر آينده اش براي او قابل قبول نيست و همواره از اين مسئله در رنج و عذاب روحي است و از طرفي از ترس تنها شدن بر سر دوراهي مي ماند و در بسياري از اوقات به راه حلهاي ديگري كه ممكن است موفقيت آميز باشند، فكر نمي كند.

يك نمونه ديگر از كليشه هاي خشك و انعطاف ناپذير را در تربيت كودكان توسط پدران و مادرانشان مشاهده مي كنيم. به نظر ما بديهي است كه بايد جواب بسياري از رفتارهاي ناشايست فرزندانمان را با تنبيه پاسخگو باشيم. مدتهاست كه اثر منفي تنبيهات در از بين بردن رفتارهاي ناشايست به اثبات رسيده است. ولي باز به جاي اينكه مسئوليت بيشتري را برعهده كودكانمان بگذاريم و اجازه دهيم كه آنها خود با عواقب كارهايشان روبرو شوند، همچنان طبق الگويي قديمي و نادرست رفتار مي كنيم كه مي گويد: "پدر و مادر همواره بايد رفتار فرزندشان را كنترل كنند".

يافتن زاويه ديد تازه

به محض اينكه شما خود را از الگوها و كليشه هاي قديمي رها كرديد، بهتر مي توانيد مشكلات را از جوانب مختلف بررسي كنيد و ناگاه افقهاي جديدي پيش رويتان نمايان مي گردد. هنگام ارزيابي و بررسي مسائل و هنگام فائق آمدن بر مشكلات، براي اينكه پيروزمندانه با مسائل و مشكلات روبرو شويد يك چيز لازم است، بايد تغييري در شما ايجاد گردد و مفهوم اين جمله اين است كه شما بايد كاري را به شيوه اي متفاوت از شيوه سابقتان انجام دهيد. حتي اگر رفتار جديد شما غيرعادي و يا غيرمنطقي به نظر آيد، خلاقيت، اغلب راههاي عملي زيادي را پيش پاي شما مي گشايد. مثلا سعي كنيد هنگامي كه شخصي به شما حمله لفظي مي كند با روي خوش كلمات او را نشنيده بگيريد. حتي اگر طرف مقابلتان نهايت سعي خود را نيز بكار برد، نخواهد توانست در چنين وضعيتي با شما وارد جدال شود. اس.د.شازر روانشناس آمريكايي با استناد به چندين مورد پيش آمده در كلينيك خود به خوبي نشان داده است كه پس از شكستن يك رفتار كليشه اي خشك، كوچكترين محركي مي تواند نتايج بسيار بزرگي را به همراه آورد.

هنگامي كه اين گونه كليشه ها از بين مي روند، هر تغييري تغييرات ديگري را به دنبال خود مي آورد و واكنشهاي زنجيره اي بوجود مي آيند. به عنوان مثال شازر به يك زن و شوهر كه مدام با يكديگر مشاجره داشتند توصيه كرد كه به هنگام مشاجرات تغيير مكان بدهند و به جاي آشپزخانه كه محل معمول بگومگوهاي آنها بود دعواهاي خود را در اتاق خواب انجام دهند. نتيجه واقعا قابل توجه بود و روابط زناشويي آنها به نحو شگفت انگيزي بهبود يافت.

"نماياندن منابع معنوي"

از آنچه تاكنون گفتيم مي توانيم دو اصل مهم براي رسيدن به زندگي موفق را بدست بياوريم:

1- راه حلهاي مناسب براي مشكلات غالبا در جائي هستند كه قبلا در آنجا به دنبالشان نگشته بوديد.

2- اين راه هاي جديد در درون شما وجود دارند شما فقط بايد آنها را بيابيد.

براي فعال كردن نيروي درونيتان مي توانيد از اين روش بهره بجوييد:

قدم اول – مشكل خاصي را درنظر بگيريد كه قصد حل كردنش را داريد.

قدم دوم _ امروز و فردا از ديروز مهمترند پس، زياد راجع به گذشته ها فكر نكنيد. بلكه از همين حالا براي مسائل آينده تان به دنبال راه حل مناسبي باشيد.

قدم سوم _ به خاطر بياوريد كه چگونه در گذشته بر مشكلات مشابهي فائق آمده ايد.

قدم چهارم _ تصور كنيد چگونه شخص ديگري كه شما را خوب مي شناسد. (مثلا همسر، فرزند، دوست، همكار يا همسايه) مشكل شما را ارزيابي و با آن مقابله مي كند.

قدم پنجم _ اكنون كلمات كليدي كه در رابطه با راههاي حل اين مشكل (از ديد اشخاص ديگر) به ذهنتان مي رسند را يادداشت نماييد.

قدم ششم _ حال راههاي ممكن را ارزيابي كنيد.

به اين ترتيب راه حلي كه به نظرتان به هيچ وجه عملي نمي آيد را با صفر و راه حلهاي بسيار ساده را با ده ارزيابي كنيد. مقادير مياني را با صلاحديد خودتان تعيين نماييد.

قدم هفتم _ اصلا به اين فكر نكنيد كه به چه دليلي تاكنون راه حلهاي مختلفي را به كار نبرده ايد، به جاي اينكار از فهرستتان به عنوان وسيله اي براي تمرين ذهني و تمركز استفاده كنيد.

براي اينكه تاثير عبارات كمك كننده را افزايش بدهيد خوب است تمرين ديگري را نيز انجام دهيد كه به آن روانشناسي "تعبير متفاوت" گفته مي شود.

به شما يك شيشه پر از نوشابه اي لذيذ هديه داده اند و شما نيمي از نوشابه اين شيشه را نوشيده ايد، كداميك از عبارات زير را به كار مي بنديد؟

1- نيمه شيشه هنوز پر است

2- نيمه شيشه خالي است.

اين مثال نشان مي دهد كه ما اتفاقات زندگي را چگونه مي بينيم. در نهايت، اين زاويه ديد شخصي شما است كه باعث مي شود از يك اتفاق، برداشتي منفي يا مثبت داشته باشيد. سرماخوردگي يا زكام، در مرحله اول، اتفاق بدي به نظر مي آيد ولي استراحتي كه شخص سرماخورده الزاما بايد به خود بدهد ممكن است براي او كاملا سازنده باشد.

يك مثال ديگر: يكدندگي عبارتي منفي است ولي سرسختي و پيگيري در امور زندگي معمولا مثبت ارزيابي مي شوند. تمرين شما اين است: چند وضعيت بد در زندگيتان را يادداشت كنيد و در مقابل، روش "تعبير متفاوت" ومثبتتان را از آن يادداشت كنيد. در ضمن سعي كنيد كه اين تغيير زاويه ديد را در زندگي روزمره خود اعمال كنيد. مثال اگر همسرتان با شدت و تندي با شما برخورد مي كند به او بگوييد كه از رفتار پرانرژي و قاطع او خوشتان مي آيد يا اگر راننده اي آخرين جاي پارك موجود در يك پاركينگ را پيش پاي شما تصرف كند خوشحال بشويد كه بالاخره فرصتي يافتيد تا چند قدم پياده روي كنيد. ممكن است "تعبير متفاوت" در ابتدا به نظرتان عجيب بيايد ولي همين تفاوت تعبير است كه تفاوت ميان انسانهاي خوش بين و بدبين را بوجود مي آورد. تنها كافي است كه زاويه ديدتان را تغيير دهيد تا همه چيز را به گونه اي ديگر ببينيد. اين كار به هيچوجه كار سختي نيست زيرا قابليت تعبير متفاوت نيز همچون قابليت پيدا كردن راه حل مسائل مختلف در نهاد و ضمير ناخودآگاه شما نهفته است.

نتيجه

ديديم كه: موفقيت در زندگي بيشتر از آنكه به شرايط اوليه و شانس و اقبال مربوط باشد به نحوه برداشت، زاويه ديد و قابليتهاي ما مربوط مي شود. اين منابع و قابليتها در نهاد همه ما نهفته اند، البته ميزان شكوفايي آنها در افراد مختلف متفاوت است.

مهم نيست كه علت موفق نبودن شما در زندگي تا كنون چه بوده است، "زندگي موفق" حتما به شما كمك مي كند كه افكار منفي را كنار بزنيد و آنها را با اميد، اعتماد بنفس و خوش بيني جايگزين كنيد. همچنين براي حل مشكلات و مسائل خود، راه حلهاي تازه اي پيدا كنيد.

اين كار موجب خواهد شد كه رضايت و خوشحالي شما در زندگي فزوني و ميزان موفقيتتان در زندگي افزايش يابد.

دكتر آرند اشتاين

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان