*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

تغيير خبر و اطلاعات قبلي بيمه


 

جام جم = سه شنبه 13 آذرماه 1386

ناباروري زير چتر بيمه قرار نمي گيرد

چندي پيش ، به نقل از ضيايي ، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي ، پوشش بيمه اي درمان ناباروري اعلام و از قول وي عنوان شد که براي تحت پوشش تامين اجتماعي بردن درمان ناباروري تلاش صورت مي گيرد و اين موضوع در دست بررسي است.

دکتر حميدرضا سفاري ، مدير کل بيمه هاي درمان وزارت رفاه و تامين اجتماعي درباره تحت پوشش بيمه قرار دادن درمان ناباروري ، گفت: براساس مصوبه هيات وزيران ، خدمات درمان ناباروري خارج از فهرست تعهدات بيمه قرار دارد و ايجاد هر خدمت جديد به فهرست تعهدات ، متضمن تامين اعتبار است.

سفاري افزود: در حال حاضر برخي از هزينه هاي اقلام و خدمات ناباروري همچون راديولوژي ، سونوگرافي و ام.آر.آي هر چند در زمره تعهدات سازمان هاي بيمه گر نيست ، اما از سوي اين سازمان ها پرداخت مي شود.

وي با بيان اين که رسيدگي به اين مساله از سوي دست اندرکاران بودجه ريزي کشور ضروري است ، عنوان کرد: در غير اين صورت ، اگر بخواهيم با وضع موجود خدمات درمان ناباروري را در تعهد بيمه ها قرار دهيم ، از ارائه برخي خدمات قبلي بايد چشم پوشي کنيم.

مدير کل بيمه هاي درمان وزارت رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: در حال حاضر، با رايزني هاي دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني در ماه هاي اخير، تنها بخش درمان ناباروري بيمارستان امام خميني (ره) اعلام آمادگي کرده است و چنانچه ديگر مراکز درماني نيز آمادگي خود را اعلام کنند، در جمع بندي مشترک مي توان فهميد چه خدمتي را با بهره گيري از منابع موجود، مي توان ارائه کرد.

سفاري خاطرنشان کرد: همچنين بايد بررسي کرد، اگر بيمه پايه نتواند تعهداتي را نسبت به درمان ناباروري ارائه کند، آيا بيمه تکميلي براي اصلاح وضع موجود مي تواند در قالب بسته خدمتي تعهداتي ارائه کند يا خير؟

وي در پايان يادآور شد: پوشش بيمه اي ناباروري در شوراي عالي بيمه بررسي نشده است و در دستور کار اين شورا قرار ندارد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان