*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****


 

جام جم = سه شنبه 13 آذرماه 1386

زنان سرپرست خانوار؛ بي آمار و بي حمايت

سازمان بهزيستي کشور تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اين سازمان را 147 هزار نفر اعلام کرده است و اين در حالي است که به گفته مشاور وزير در امور بانوان حدود يک ميليون و 200 هزار تا يک ميليون و 700 هزار نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که براساس آمارهاي قبلي بهزيستي بيش از 50درصد آنان زير خط فقر به سر مي برند.

فرشته ساساني مشاور وزير در امور بانوان در حضور خبرنگاراني از رسانه هاي گوناگون با اشاره به اين که هيچ آمار دقيقي از تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور وجود ندارد، گفت: براساس آمار غيررسمي حدود يک ميليون و 200 تا يک ميليون و 700 هزار زن سرپرست خانوار در کشور داريم که زيرپوشش بيمه و کميته امداد و بهزيستي قرار دارند.

گرچه ادعاي مشاور وزير کشور درباره تعداد زنان سرپرست خانوار نسبتا درست به نظر مي رسد اما اعتقاد او به اين که تمام زنان سرپرست خانوار نيازمند، تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي قرار دارند چندان دقيق نمي نمايد.اگر از کميته امداد به عنوان يکي از نهادهايي که اغلب تمايلي به ارائه اعداد و ارقام درباره گروه هاي تحت پوشش خود ندارد، بگذريم سازمان بهزيستي به عنوان نهاد حمايتي ديگر با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير که زنان سرپرست خانوار را هم شامل مي شود تنها 147 هزار نفر از اين قشر را تحت پوشش قرار داده است.

حتي نياز به جمع و تفريق هم نيست تا بفهميم کمي بيش از 10 درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي هستند و اگر سهمي حدود همين رقم نيز به کميته امداد اختصاص داشته باشد آن گاه مي توان نتيجه گرفت که بيشتر زنان سرپرست خانوار خارج از پوشش حمايتي نهادهاي حمايتي روزگار مي گذرانند.

به گفته پرويز زارعي مدير کل دفتر خانواده و زنان بهزيستي کشور، بيش از 73 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار و نيز بيش از نيمي از اين تعداد در انتظار حمايت بهزيستي هستند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان