*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

پرداخت افزايش حقوق يازنشستگان در مردادماهايران = دوشنبه 7 مرداد 87

رئيس سازمان بازنشستگى كشورى اعلام كرد

• زمان اجراى قانون مديريت خدمات كشورى براى همه بازنشستگان از مهرماه سال ۸۶ لازم الاجراست و سازمان بازنشستگى كشورى مكلف است، تا پايان شهريورماه مطالبات بازنشستگان را به صورت سهام و پس از آن به صورت نقدى پرداخت كند

گروه اجتماعى- افزايش ۱۰ درصدى حقوق بازنشستگان كشورى از اول فروردين ماه محاسبه و همراه با حقوق مردادماه به حساب آنها واريز مى شود.

محمد ابراهيم طوبايى رئيس سازمان بازنشستگى كشورى با اعلام اين مطلب درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان گفت: با پيگيرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى و قول مساعد رئيس جمهورى بزودى ۳ هزار ميليارد تومان از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان خصوصى سازى به اين سازمان براى اعطا به بازنشستگان بابت مطالباتشان دريافت خواهد شد.

وى افزود: در حال حاضر منتظر دريافت سهام هستيم تا به منظور اجراى قانون مديريت خدمات كشورى مطالبات بازنشستگان را در نيمه اول سال به صورت سهام و در نيمه دوم سال ۸۷ به طور نقدى پرداخت كنيم.

به گفته وى اجراى قانون مديريت خدمات كشورى نيازمند مقدماتى شامل دريافت اطلاعات از دستگاه هاى متبوع بازنشستگان، اصلاح احكام و پروسه دريافت سهام و تأمين منابع لازم است به طورى كه پس از دريافت اطلاعاتى همچون سوابق فرد، حضور در جبهه، كسب رتبه هاى ادارى و امتيازاتى كه در قانون مديريت خدمات كشورى ذكر شده است از دستگاه هاى ذى ربط احكام جديد براى بازنشستگان صادر خواهد شد.

طوبايى افزود: تاكنون اطلاعات مربوط به چند هزار نفر از بازنشستگان وارد سايت اين سازمان شده است كه مكلف به اصلاح احكام حقوقى آنان هستيم.

رئيس سازمان بازنشستگى كشورى درباره زمان اجراى قانون مديريت خدمات كشورى اظهار داشت: اين قانون از هشتم مهرماه سال ۸۶ براى همه بازنشستگان و از تاريخ اول فروردين سال ۸۶ براى اعضاى هيأت علمى و قضات لازم الاجراست. بنابراين سازمان بازنشستگى كشورى مكلف است تا پايان شهريورماه مطالبات بازنشستگان را به صورت سهام و پس از آن به صورت نقدى پرداخت كند.

طوبايى درباره پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال ۷۹ گفت: گروهى از بازنشستگان به صورت متفاوت پاداش خدمت دريافت كرده بودند كه با مصوبه دولت مقرر شد اين مطالبات به بازنشستگانى كه به طور كامل و يك ماه دريافت نكرده اند اين مبالغ پرداخت شود. وى درباره پرداخت پاداش، عيدى و بن به بازنشستگان افزود: همه بازنشستگان از خدماتى همانند بن، پاداش و عيدى بهره مندند كه اين خدمات را از طريق دستگاه هاى متبوعشان مى توانند دريافت كنند و سازمان بازنشستگى كشورى در اين زمينه تكليفى در قبال بازنشستگان ندارد.

طوبايى اظهار داشت: به منظور تأمين منزلت بازنشستگان بودجه اى در نظر گرفته شده كه با تخصيص زمين از سوى شهردارى ها براى بازنشستگان خانه هاى مهر پيشكسوتان در سراسر كشور ساخته خواهد شد.

به گفته وى افزايش پوشش بيمه عمر و حوادث براى بيش از ۲ ميليون بازنشسته و شاغل، افزايش حقوق به صورت پلكانى، صدور بيش از ۴۵۰ هزار كارت منزلت براى بازنشستگان، اعزام آنها به عمره مفرده و سفرهاى سياحتى از ديگر اقدامات انجام شده سازمان بازنشستگى كشورى است.

طوبايى درباره اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد گفت: اين قانون به مدت ۳ سال از زمان تصويب آن تا پايان سال ۸۹ قابليت اجرايى دارد و سازمان بازنشستگى كشورى براى اجراى اين قانون متناسب با تصميم گيرى هاى وزارت اقتصاد و دارايى، سازمان خصوصى سازى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و در صورت تأمين منابع اعلام آمادگى مى كند. به گفته وى در حال حاضر ۹۰۰ هزار بازنشسته زير پوشش سازمان بازنشستگى كشورى قرار دارند.

طوبايى افزود: با توجه به اينكه استخدام محدودتر شده است ، تعداد بازنشستگان افزايش يافته است و در عين حال ورودى ما به اين صندوق كمتر است. از سويى براى سهم كارفرمايى دولت مربوط به كسور بازنشستگى ۲ هزار ميليارد تومان از دولت طلب داريم كه ۳۸۰ ميليارد تومان در سال گذشته به صورت سهام شركت ها به اين سازمان واگذار شد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان