*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

هديه ۵۰هزار تومانى براى مستمرى بگيران و بازنشستگانايران = دوشنبه 2 ارديبهشت 87

هديه ۵۰هزار تومانى براى مستمرى بگيران و بازنشستگان در ارديبهشت ماه

مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى از اعطاى هديه ۵۰ هزار تومانى به بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى در ارديبهشت امسال خبر داد.

حسينعلى ضيائى با بيان اين مطلب گفت: به منظور مساعدت به معيشت بازنشستگان و مستمرى بگيران تحت پوشش تأمين اجتماعى ۵۰ هزار تومان علاوه بر حقوق و مزاياى اين افراد در ارديبهشت ماه امسال به آنان پرداخت مى شود.

وى با اشاره به دستورالعمل صادره در اين باره گفت: بر اساس دستورالعمل ادارى سازمان تأمين اجتماعى همه واحدهاى اجرايى تأمين اجتماعى موظف اند در قبال هر پرونده مستمرى فعال اعم از بازنشسته، ازكارافتاده كلى و بازمانده تك نفره و چند نفره مبلغ ۵۰ هزار تومان پرداخت كنند. در اين دستورالعمل همچنين آمده است همه پرونده هايى كه در تاريخ ۱۳۸۶‎/۱۲‎/۲۹ در رديف پرونده هاى فعال قرار داشته اند مشمول اين دستور ادارى مى شوند. ضيائى گفت: بازنشستگان و مستمرى بگيران طبق ترتيب حروف الفبايى كه از شعب تأمين اجتماعى حقوق خود را دريافت مى كنند هديه ۵۰هزار تومانى را همز مان با حقوق خود دريافت مى كنند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان