*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

آزمايش خون براي تشخيص زودهنگام سرطان سينهجام جم = يكشنبه 25 آذرماه 86

با انجام يك آزمايش خون مي‌توان سرطان سينه را در اولين مراحل آن انجام داد.

تست فوق براي تشخيص الگوهاي غيرطبيعي فعاليت ژن كه در بافت‌هاي سالم يافت نمي‌شود به كار مي‌رود.

به گزارش بي‌بي‌سي، متخصصين انجام همزمان اين تست با ماموگرافي را براي زنان جوان توصيه مي‌كنند. علت اين است كه بافت سينه متراكم‌تر بوده و لذا ماموگرام‌ها ممكن است تغييرات اين بافت را تشخيص ندهند.

آزمايشات اوليه نشان مي‌دهند تست جديد مي‌تواند 88 درصد سرطان‌هاي سينه را تشخيص دهد اما مطالعه بيشتري مورد نياز است تا انجام اين آزمايش به مرحله عمل درآيد.

سرطان سينه از شايع‌ترين انواع سرطان در زنان است و يك مورد از هر 3 سرطان در اين گروه جنسي به آن مربوط مي‌شود.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان