*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

درمان سرطان با تكنولوژى توليد آنتى بادىايران = 2 مهر 87

گفت و گو با دكتر محمود جدى تهرانى، مسئول مركز تحقيقات آنتى بادى منوكلونال پژوهشكده فناورى هاى نوين علوم پزشكى جهاد دانشگاهى ابن سينا

درمان سرطان يكى از آرزوهاى دور و دراز انسان بوده است.در اين زمينه از چند سال پيش پژوهشگران در چند مركز در اين خصوص تحقيقاتى را آغاز كرده اند.با دكتر محمود جدى تهرانى مسئول مركز تحقيقات آنتى بادى منوكلونال پژوهشكده فناورى هاى نوين علوم پزشكى جهاد دانشگاهى ابن سينا در مورد چگونگى پايه گذارى تحقيقات در اين مركز در مورد راه هاى درمان سرطان و سقط جنين به گفت وگو نشسته ايم.

*** كار تحقيقاتى را از چه زمانى در ايران شروع كرديد

سال ۱۳۷۷ بود كه كار تحقيقات را در ايران شروع كردم. همان سال مصادف بود با افتتاح پژوهشكده ابن سينا. موضوع اصلى در زمينه تحقيق در اين پژوهشكده مربوط به توليدمثل بود و سپس تحقيق روى سرطان نيز در دستور كار پژوهشكده قرار گرفت.

*** الآن روى كدام شاخه تمركز داريد

تمركز فعلى ما روى سرطان است تا بتوانيم در زمينه تشخيص و درمان به نتيجه برسيم.

*** پژوهش هاى شما در چه مرحله اى قرار دارد

كار ما فعلاً درمانى نيست. ما در حال انجام تحقيقاتى هستيم تا راهكارهاى تشخيصى و درمانى را ايجاد كنيم. براى اين منظور پروژه هاى مختلفى را داريم كه يكى از آنها پروژه هاى مشترك بين پنج مركز تحقيقات، شامل گروه مواد دانشگاه علم و صنعت، پژوهشكده ابن سينا، پژوهشكده شيمى، مركز تحقيقات، كاربرد هاى تكنولوژى در پزشكى وابسته به دانشگاه علوم پزشكى تهران و بخش تصويربردارى بيمارستان امام خمينى(ره) است كه در كنار بخش تصويربردارى، بخش آزمايشات روى حيوانات در دانشگاه علوم پزشكى تهران نيز در اين طرح درگير مى باشد. در آينده پس از كسب مجوزهاى لازم آزمايشات روى انسان انجام خواهد گرفت.

*** روش كار پژوهش شما چگونه است

نانو ذرات اكسيد آهن خاصيت مغناطيسى شديدى دارند. ما روى اين نانو ذرات اكسيد آهن كه ساخته ايم و نيز آنچه به صورت تجارى تهيه شده است كار مى كنيم تا اين ذرات بطور هدفدار عليه سلول هاى سرطانى داخل بدن حركت كنند.

براى هدفدار كردن اين ذرات از پروتئين خاصى به نام آنتى بادى استفاده مى شود. آنتى بادى از پروتئين هاى سيستم ايمنى بدن است كه به صورت اختصاصى به مولكو ل خاصى وصل مى شود. وقتى اين اتصال صورت گرفت چند مكانيزم را در سيستم ايمنى بدن فعال مى كند تا بتوانند با هم به سلول سرطانى حمله كرده و آن را از بين ببرند.

اگر مولكول هدف، مولكولى باشد كه در سطح سلول هاى سرطانى عرضه مى شود، آنتى بادى مى تواند به سلول سرطانى وصل شود؛ بنابراين اگر آنتى بادى خاصى را بتوانيم به اين نانو ذرات مغناطيسى وصل كنيم و هر دو آنها را با هم در بدن به طرف سلول سرطانى بفرستيم، آنتى بادى ذره نانو را به سلول سرطانى هدايت مى كند و به آن وصل و باعث مى شود سلول سرطانى را بتوان با ام.آر.آى رديابى كرد. پس از اين كه سلول سرطانى رديابى شد و محل آن مشخص شد آن وقت مى توان آن را در محل و با استفاده از خواص ام.آر.آى نابود كرد.

*** الآن تا كجاى اين پروژه و طرح پيش رفته ايد

در اين پروژه الآن موفق شده ايم آنتى بادى را به نانوذرات وصل كنيم. اين وظيفه به عهده پژوهشكده ابن سينا بود.

محموله هاى اول اين آنتى بادى متصل شده به نانو ذره را تحويل مركز تحقيقات كاربردهاى تكنولوژى در پزشكى داده ايم تا در ام.آر.آى روى رده هاى سلول سرطانى آزمايش كنند.

*** اين موارد روى حيوانات انجام مى شود

اين موارد براى وارد كردن به بدن مدل حيوانى كه موشى به نام نود (Nude) است، طراحى شده كه سيستم دفاعى ندارد. اين موش ها در بيمارستان امام خمينى (ره) در حال تكثير هستند.

محققان و پژوهشگران موفق شده اند با تزريق يكسرى از سلول هاى سرطانى انسانى، آن سرطان ها را در بدن موش ها ايجاد كنند.

*** پس از اين كه موش سرطان انسانى گرفت چگونه پژوهش ادامه مى يابد

وقتى موش نود سرطان انسانى گرفت، غده سرطانى در او رشد مى كند. اگر اين ذرات نانو را به موش تزريق كنيم آنتى بادى ها بايد نانوذرات را به سمت سلول هاى سرطانى هدايت كنند كه تصويربردارى با ام.آر.آى آن را مشخص مى كند، اين قسمت هم اكنون در حال انجام است.

*** چقدر زمان براى كار در اين مراحل گذاشته ايد

سه سال وقت براى اين قسمت تشخيصى گذاشته شده است.

*** در دنيا روى اين پژوهشى كه انجام مى دهيد، تا حالا كار نشده است

چند كشور روى اين مسئله كار كرده اند، ولى هنور در درمان از آن استفاده نشده است.

*** چه زمانى وارد بحث درمان مى شويد

ما به موازات جلو مى رويم. به سرعت وارد مسئله درمان نمى شويم. ابتدا بايد نتيجه آزمايشات و تحقيقات روى حيوانات روشن شود و ما در اين قضيه در مرزهاى دانش قرار داريم. در قسمت درمان با استفاده از ام.آر.آى و ميدان مغناطيسى مى خواهيم از طريق افزايش ارتعاشات نانوذرات و ايجاد گرما در ناحيه اى كه نانوذرات در بدن وجود دارند، سلول هاى سرطانى را از بين ببريم.

*** در مركز شما چند محقق روى تكنولوژى آنتى بادى كار كردند

در مركز ما الآن در حدود بيش از ۱۰ نفر در حال كار روى اين تكنولوژى هستند. اكنون ما تكنولوژى توليد آنتى بادى منوكلونال را داريم. بنابراين آنتى بادى استفاده شده عليه سلول سرطانى را در ايران توليد مى كنيم كه تكنولوژى بالايى است و اهداف اوليه استفاده از اين تكنولوژى عليه سرطان سينه و تخمدان است كه آنتى بادى آنها ساخته شده و در مرحله ام.آر.آى در حال تست است.

*** هر سرطانى آنتى بادى خاص خود را دارد

هر سرطانى را مى توان هدف قرار داد به شرط آنكه آنتى بادى اختصاصى داشته باشيم. سرطان هاى مختلف، مولكول هاى اختصاصى مختلفى را در سطح خود عرضه مى كنند. آن مولكول ها را بايد بشناسيم و عليه آن آنتى بادى توليد كنيم. در پژوهشكده ابن سينا در اين زمينه، مولكولى را شناسايى كرده ايم كه در تعداد بسيارى از سرطان ها عرضه مى شود. ما در حال كار روى اين مولكول ها هستيم و اگر آنتى بادى مناسب آن را پيدا كنيم آنوقت با استفاده از اين مولكول و ام.آر.آى درمان چند نوع سرطان انجام خواهد گرفت.

*** همين طرح را به رهبر انقلاب ارائه كرديد

طرحى كه خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شد پايه تكنولوژى توليد آنتى بادى ها بود كه بر اساس آن ۴۲ نوع آنتى بادى و محصولات حاصله توليدى از آن با عنوان توليد آنتى بادى هاى پلى كلونال و آنزيمى و فلورسانس آنها بود.

*** چه طرح ديگرى در دست داريد

الان طرح بزرگ ديگرى داريم كه با حمايت وزارت بهداشت در حال اجرا است تحت عنوان «انسانى سازى آنتى بادى ها».

زمينه طرح اين است كه وقتى آنتى بادى توليد و براى درمان سرطان يا بيمارى ديگرى تزريق به فردى مى شود، اين آنتى بادى توليد شده چون منشأ موشى دارد، پس از تزريق دوم به بيمار، بدن او آن را به عنوان يك پروتئين غريبه تلقى كرده و عليه آن، بدن بيمار آنتى بادى مى سازد و آن را خنثى مى كند. طرح بزرگ ما اين است كه آنتى بادى هاى موشى را با مهندسى ژنتيك تغيير ساختار دهيم و به آنتى بادى انسانى تبديل كنيم كه خاصيت اصلى شان كه اتصاف به هدف اختصاصى است حفظ شده و در عين حال از يك پروتئين موشى به يك پروتئين انسانى تبديل شود و لذا بدن بيمار عليه آن واكنش نداده و آن را خنثى نخواهد كرد.

*** در زمينه توليدمثل چه كارهايى در پژوهشكده صورت گرفته است

در زمينه توليدمثل كارهاى درمانى زيادى براى سقط هاى مكرر و درمان نابارورى در اين مركز شده است.

در اين ارتباط به دنبال مطالعات روى زو ج هايى كه با مشكل سقط مكرر يا عدم موفقيت در درمان هاى نابارورى مثل IVF دارند، از نظر ساختار رحم، مسائل هورمونى، ژنتيكى و مسائل ايموئولوژى بررسى هايى مى شود و پس از بررسى هاى لازم به فراخور وضعيت شخص، مشكل او درمان مى شود.

*** تا الآن چند زوج مبتلا به سقط مكرر با اين روش را درمان كرده ايد

تا الآن بيش از هزار زوج را درمان كرده ايم و آمار موفقيت ما به بيش از ۶۰ درصد مى رسد.

*** طول دوره درمان چقدر است

طول دوره درمان دو تا سه ماه است. براى اين كه بدن مادر بايد آماده پذيرش جنين شود و بعد اجازه بارورى به شكل طبيعى يا در مركز درمان نابارورى داده مى شود.

*** اين بارورى ها تا انتها تحت نظر متخصصان مركز ابن سينا است

بله. اين بارورى ها از ابتدا تا زمان زايمان تحت نظر پزشكان ما قرار دارند و در بخش مراقبت از زن حامله (پره ناتولوژى) تحت نظر قرار خواهند گرفت.

*** آمار سقط در ايران در مقايسه با آمار دنيا چگونه است

از لحاظ آمارى يكسان است ولى در بررسى هايى كه داشته ايم دلايل سقط ها در ايران با ديگر كشورها متفاوت است. در ايران آمار درگيرى مشكلات غده تيروئيد كه به دليل واكنش سيستم ايمنى عليه عوامل تيروئيدى ايجاد مى شود، بيشتر است.

بنابراين اين عوامل در كشورها متغير است ولى در مجموع آمار سقط در كشورهاى مختلف يكسان است و ۳۰ درصد جنين ها سقط مى شوند ولى در اين موارد اكثراً قبل از آن كه زن متوجه باردارى اش شود، سقط انجام مى شود ولى حدود ۱۰درصد از سقط زمانى است كه حاملگى انجام شده است و آمار مربوط به سقط مكرر نيز يك تا دو درصد كل حاملگى ها است.

*** آيا سقط به جنس جنين مربوط و وابسته است

جنس جنين در سقط، تقريباً مساوى است هر چند كه بعضى از اختلالات ژنتيكى مربوط و وابسته به جنس جنين است.

البته لازم به ذكر است كه درمان سقط مكرر بخش محدودى از فعاليت هاى درمانى مركز درمان نابارورى و سقط مكرر ابن سينا است و بخش عمده درمان در اين مركز درمان زوج هاى نابارور است كه تاكنون بيش از ۱۵ هزار زوج را پذيرش و تحت درمان قرار داده ايم.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان