*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

صدور احكام بازنشستگان فقط با كد ملىايران = چهارشنبه 10 بهمن 86

از اين پس احكام بازنشستگان براساس كد ملى صادر مى شود.

ايراندخت عطاريان سرپرست معاونت فنى سازمان بازنشستگى كشورى با اعلام اين مطلب گفت: بازنشستگان و وظيفه بگيرانى كه كد ملى خود را به اين سازمان اعلام نكرده اند بايد و هر چه سريعتر نسبت به ارائه اطلاعات شان اقدام كنند تا صدور احكام حقوقى سال آينده آنها دچار وقفه نشود.

وى افزود: سازمان بازنشستگى كشورى براساس مصوبه مجلس و از سال ۸۳ شروع به جمع آورى اطلاعات مربوط به مشتركان بازنشسته كرد كه تاكنون اطلاعات مربوط به ۸۲ درصد از مشتركان جمع آورى شده است و از آنجا كه از اين پس ارائه خدمات از جمله صدور احكام، پرداخت وام ضرورى و بيمه تكميلى براساس اطلاعات كد ملى ارائه خواهد شد، بازنشستگان و وظيفه بگيران بايد در اين زمينه نسبت به درج شماره ملى و سريال شناسنامه خود از طريق پايگاه اطلاعاتى اين سازمان اقدام كنند. عطاريان مزيت اين اقدام را در سطح كلان در رفع همپوشانى هاى حوزه بيمه و در سطح سازمانى تسريع در ارائه خدمات عنوان كرد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان