*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

افزايش ورود زنان به دانشگاه نشانه پيشرفت استرئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: نبايد نگران پيشرفت زنان و فراهم شدن امكانات و شرايط حضور آنان در دانشگاهها باشيم. اين موضوع از جهات مثبت انقلاب و جمهوري اسلامي است و درست نيست كه بخواهيم با آن برخورد كنيم

منيره نوبخت در گفتگو با مهر در خصوص هشدار مركز پژوهش‌ها نسبت به مشكلات ناشي از حضور بيشتر زنان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي افزود: تاكنون اينگونه نبوده كه در تعريف تعادل اقتصادي، شاخصي به‌عنوان جنسيت دخالت داشته باشد بنابراين مطلبي كه مركز پژوهشها اعلام كرده مبني بر اينكه به‌دليل افزايش حضور زنان در دانشگاهها، تعادل اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي بر هم مي‌خورد، مفهومي ندارد.وي خاطر نشان كرد: بايد مشخص شود كه شاخص جنسيت چگونه بر اين تعادل اثر دارد و به نظر مي‌رسد در اين امر تعريف علمي و ربط منطقي وجود نداشته باشد.رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأكيد كرد: هدر رفتن هزينه در قبال تربيت افراد متخصص، فقط مختص زنان نيست و اينكه چه قدر بين تحصيلات دانشگاهي و شغل ارتباط برقرار است، تنها مسئله زنان نيست.

در حال حاضر ربط منطقي بين اشتغال و تحصيل وجود ندارد و اين امررا به‌عنوان مسئله جدي در جامعه پيش روي داريم و بنابراين اين موضوع ربطي به افزايش ورود زنان در دانشگاه ندارد به‌طوريكه اين مسئله در مردان بيشتر از زنان وجود دارد. نوبخت گفت: همچنين امكاناتي نظير خوابگاه و...

از جمله مسائلي است كه بايد براي دختران و پسراني كه به فضاي آموزشي راه پيدا مي‌كنند فراهم شود و باز هم اين موضوع مختص زنان نيست كه مركز پژوهشها به آن اشاره كرده است.

وي گفت: 2 سال است كه تأكيد شده پذيرش دانشجويان به صورت بومي صورت گيرد و اين امر خودبه‌خود از برخي مشكلات، كمبود‌ها و مسائل اجتماعي كم مي‌كند بنابراين راهكار رفع نگراني در خصوص مشكلات و كمبودهاي دانشجويان با حركت به سمت پذيرش بومي دانشجو برطرف مي‌شود.

رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اظهار داشت: توزيع نسبي كل دانشجويان دختر نسبت به جمعيت ورودي دانشگاه 1/51 درصد است و اين نشان مي‌دهد كه جمعيت دختران دانشجو نسبت به كل فقط 1/1 درصد بيشتر است.

وي با اشاره به اينكه افزايش تعداد دختران دانشجو يك امر طبيعي است نه غير طبيعي، تصريح كرد: آمارها نشان مي‌دهد تحصيل در دوره ابتدايي و متوسطه دختران افزايش پيدا كرده است و عوامل مختلفي موجب اين افزايش بوده است.

نوبخت گفت: در سالهاي قبل از انقلاب به دلايل مختلف مانند عدم دسترسي دختران به امكانات آموزشي و همچنين عدم آمادگي فرهنگي جامعه و...

بسياري از خانواده‌ها حاضر به تحصيل فرزندان دختر خود درمراكز آموزشي نبودند اما در حال حاضر فضاي فرهنگي جامعه نسبت به قبل بسيار مساعد شده است.وي تأكيد كرد: براساس آمارهاي موجود تعداد داوطلبان پسر ورودي به دانشگاه كم شده‌ و اين مسئله قابل بررسي است و بايد مشخص شود كه چه عواملي باعث شده تا پسران آمادگي و شرايط ورود به دانشگاه را نداشته و همچنين انگيزه خود را از دست داده و توان علمي نسبت به دختران نداشته باشند؟رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت: نبايد نگران پيشرفت زنان و فراهم شدن امكانات و شرايط حضور آنان در دانشگاهها باشيم اين موضوع از جهات مثبت انقلاب و جمهوري اسلامي است و درست نيست كه بخواهيم با آن برخورد كنيم.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان