*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

آب گرم، مرهم حمله قلبىايران = چهارشنبه 28 آذرماه 86

شايد همه ما از نوشيدن يك ليوان آب سرد پس از هر وعده غذايى لذت ببريم، اماهمين آب سرد مواد روغنى كه با هر وعده غذايى مصرف كرده ايم را سفت و سخت كرده و فرايند گوارش رابا كندى روبه رو مى كند. وقتى رسوبات سخت با اسيد واكنش نشان مى دهند، سريع تر از غذا جذب روده مى شوند و سطح آن را مى پوشانند. اين پوشش خيلى زود جاى خود را به چربى مى دهد و منجر به سرطان مى شود. جالب است بدانيد كه چينى ها و ژاپنى ها به جاى آب سرد، از چاى سبز داغ به همراه غذا استفاده مى كنند. پس بهتر است بعد از هر وعده غذايى، آب گرم يا سوپ داغ بخوريد.

هر حمله قلبى لزوماً با درد از ناحيه دست چپ آغاز نمى شود. بايد به درد شديد در مسير آرواره ها نيز حساس بود. البته شايد در طول يك حمله قلبى هيچ گاه دردى را در سينه خود حس نكنيد، اما تهوع و تعرق شديد نيز از علائم معمول حمله قلبى است. ۶۰درصد افرادى كه در خواب دچار حمله قلبى مى شوند، ديگر چشم باز نمى كنند. درد شديد ناحيه آرواره شايد بتواند شما را از خواب عميق بيدار كند. واضح است كه هرچه بيشتر دراين زمينه بدانيم از شانس بهترى براى زنده ماندن برخوردار خواهيم بود. متخصصان قلب معتقدند با خواندن اين مطالب و معرفى آن به ده نفر ديگر مى توان حداقل از مرگ يك نفر جلوگيرى كرد.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان