*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

بارداری حداقل تا 2 سال پس از پایان درمان سرطان پستان، ممنوع استبر اساس توصيه پزشكان حداقل تا 2 سال پس از پايان درمان سرطان پستان، بارداری ممنوع است. با توجه به اين‌كه بسياري از بيماران مبتلا به سرطان پستان در سنين باروري هستند، يك سؤال مهم براي بيماران مطرح مي‌شود: «آيا من مي‌توانم پس از درمان سرطان پستان، باردار شوم؟» در اوايل سال 1970 ميلادي، مطالبي در مورد اين موضوع مطرح شد حاكي از اين‌كه خانم‌هايي كه 2 سال يا بيشتر بدون شواهد و عوارض بيماري زندگي كرده‌اند، مي‌توانند بدون عوارض جانبي باردار شوند.

با اين وجود، راجع به اين موضوع كاملاً با احتياط و بر اساس شرايط هر بيمار بايد تصميم‌گيري شود. به عنوان يك قانون كلي، سرطان پستان اگر در زمانی غير از بارداری تشخيص داده شود، بايد به طور مناسبي درمان و قبل از اقدام به بارداری، به طور صحيح پيگيري شود.

از آن‌جا که اغلب موارد عود طي 2 سال اول پس از اتمام درمان اتفاق مي‌افتد، توصيه مي‌شود كه بارداری تا دو یا سه سال پس از اتمام درمان به تعويق بيفتد. در صورتي كه شواهدي از عود بيماري وجود نداشته باشد، زناني كه به دنبال سرطان پستان، باردار مي‌شوند بايد مانند هر خانم باردار ديگري پيگيري شوند.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان