*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

تصويب فوريت قانون ، پرداخت حقوق به فرزندان كارمندان متوفى


ايران = چهارشنبه 5 ديماه

در مجلس شوراى اسلامى صورت گرفت

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دو فوريت طرح تسرى قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمان متوفى مصوب سال ۱۳۵۵ به مشمولان قانون تأمين اجتماعى را تصويب كردند.

به گزارش واحدمركزى خبر، طراحان اين طرح از هماهنگى بين فرزندان مستمرى بگيران يا وظيفه بگيران مشمولان قانون تأمين اجتماعى و قانون استخدام كشورى و همچنين يكنواختى بين مردان و زنان شاغل يا بازنشسته مشمول قانون تأمين اجتماعى به عنوان مقدمه توجيهى براى تصويب فوريت آن نام بردند.

بنابراين گزارش از آنجا كه براساس اصول بيمه گرى بايد حقوق زنان بازنشسته نيز مانند مردان به عنوان حقوق وظيفه يا مستمرى از محل پرداختى كسور بازنشستگى به فرزندانشان منتقل شود، بنابراين بار مالى اين طرح نيز مطرح نيست و از نظر قانون مى توان آن را تصويب كرد.

اين گزارش حاكى است، موافقان اين طرح معتقدند براساس قانون فعلى در صورتى كه زنان شاغل فوت شوند هيچ حقى براى فرزندان آنان پيش بينى نشده در حالى كه براى مردان چنين حقى پيش بينى شده است.همچنين از آنجا كه اين فرزندان ممكن است پدر نيز نداشته باشند اين قانون به منظور رفع تبعيض، براى تصويب ارائه مى شود.گفتنى است مخالفان طرح مذكور نيز با تأكيد بر اين كه لزومى براى فوريت اين طرح وجود ندارد از طراحان مى خواستند با بررسى بيشتر، قانون كامل ترى كه متضمن رفع تبعيض هاى ديگر از زنان باشد، تقديم مجلس شود.

غلامعلى حداد عادل با اعلام تصويب دو فوريت اين طرح با رأى بالا گفت: از توجه همكاران و نمايندگان مجلس هفتم به مشكلات زنان تشكر مى كنم.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان