*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

موفقيت از آن كساني است كه ذهنيت موفق دارند
چه كنيم تا در محيط كارمان آرامش داشته باشيم؟ ( قسمت دوم )

1- يك يا دوساعت از هفته را دور از خانواده و درگيري شغلي خود بگذرانيد .

2- سعي كنيد با به روز كردن مهارتهاي خود تغييرات شغلي را پيش بيني كنيد .

3- با جلب توجه ديگران به ارزش كاري كه انجام مي دهيد ، از شغل خود محافظت كنيد .

4- از برنامه هاي آموزشي استفاده كنيد تا بتوانيد در باره فرهنگ هاي كاري گوناگون و جديد مطالبي را بياموزيد .

5- همكاران همفكر را شناخته و براي سازش و تغييرات محيط كار از آنها كمك بگيريد .

6- وقتي فناوري جديدي را مي آموزيد ، استفاده از آن را آهسته شروع كنيد و كاملاً به مهارت خود مطمئن شويد .

7- سعي كنيد دفتر خود را كنار دفاتر ديگران قرار دهيد ، زيرا انزوا باعث ايجاد استرس مي شود .

8- براي يادگيري يك مهارت جديد ، براي مثال مهارتي مانند كار با كامپيوتر و ... هيچگاه دير نيست .

9- عوامل استرس زاي هر شغل جديد را پيش از پذيرفتن آن ارزيابي كنيد .

10- با تمام كاركنان بدون توجه به مقام و عنوانشان ، با احترام رفتار كنيد .

11- با همكاران خود به گونه اي رفتار كنيد كه نشانگر قدرداني شما از آنان باشد .

12- با همكار جديد خود غذا بخوريد تا رابطه كاري شما با او تسهيل شود .

13- براي ايجاد ارتباط بيشتر با همكاري كه نزديك به شما زندگي مي كند ، همسفر شويد .

14- هميشه در نظرها و افكار خود انعطاف داشته باشيد ، زيرا ممكن است تمام ماجرا را ندانيد .

15- نقش فعالي در بهبود كيفيت زندگي شغلي خود ايفا كنيد

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان