*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

اختصاص دادن يك روز بنام روز دخترميلاد حضرت معصومه (س) نامگذاري شد

دختران ايراني صاحب روز شدند و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با پيشنهاد فرهنگسراي دختران، روز تولد حضرت معصومه(س) در هر سال قمري را، به نام روز دختران برگزيد.

از آن تاريخ به بعد فرهنگسراي دختران به‌عنوان دبيرخانه دايمي روز ملي دختران برگزيده شد تا امروز كه دوباره به آن نزديك مي‌شويم.

دقت در وضعيت دختران در جامعه، به ما مي‌گويد كه شايد مهم‌ترين مشکل دختران اين سرزمين نگاهي‌است که تنها حركت كند توانمندسازي را دنبال مي‌كند و هميشه آنان را همچون2 گروه كودكان و كهن سالان، آسيب پذير مي‌بيند كه بايد حمايت شوند.

نگاهي كه تغيير آن نيازمند اصلاح ساختار فرهنگي و تقويت بنيه اقتصادي است.با اين وصف به‌نظر مي‌رسد مشکل دختران تنها با نامگذاري يک روز حل شدني نيست، سرعت تحولات در حوزه زنان و دختران، چالش‌هاي فراواني را پديد آورده است كه بايد جنس و جغرافياي آن را شناخت و براي رفع آن چاره‌ جويي كرد.

آشنايي با ضرورت‌هاي نامگذاري چنين روزي و برنامه‌هاي فرهنگسراي دختران، ما را بر آن داشت تا با نرگس معدني‌پور، رئيس فرهنگسراي دختران گفت‌وگو كنيم. او معتقد است : بر اساس نيازسنجي‌ها تعريف درستي از جايگاه دختران و حضور آنها در سطح جامعه وجود ندارد.

• به‌نظر شما اختصاص روزي به نام دختران چرا اهميت داشت ؟

جداي از سهم دختران در بافت جمعيتي جامعه، جايگاه و نقش دختران در فرهنگ عمومي هم ضرورت انتخاب چنين روزي را بازگو مي‌كند.جايگاهي كه پيوسته سلامت و توانمندي فرهنگي و اجتماعي خود را با پرورش دختران آگاه، توانمند و پاكدامن دنبال مي‌كند.

• آيا ممكن است‌به جاي نامگذاري روز دختران محورهاي كاري قابل اجرا و دقيق‌تري را تعريف كرد؟

محورهاي كاري هم تعريف كرده‌ايم. يكي از نخستين كوشش‌هايي كه فرهنگسراي دختران انجام داده، تبيين وضع موجود دختران بوده است.مواردي از جمله نيازها و مشكلات دختران، توانمندي‌هاي دختران و چگونگي شكوفايي آن‌ها، موانع و چالش‌هاي پيش‌روي دختران. علاوه بر اين‌ها مواردي نظير چگونگي فراهم‌سازي فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي اجتماعي براي دختران، كيفيت زندگي دختران و همچنين محدوديت‌هاي پيش روي آن‌ها و خطراتي كه در جامعه دختران را تهديد مي‌كند را مي‌توان در اين فصل گنجاند.

ما هم مي‌دانيم بررسي مشکلات دختران نياز به پژوهش بيشتري دارد، سعي مي‌شود تا در روز دختران نگاه بهتري به جايگاه آنان در جامعه شود و بر اساس نيازسنجي‌ها تعريف درستي از جايگاه و حضور دختران در جامعه ارائه شود. تا کنون دربا ره الگو‌سازي‌ براي دختران کار چنداني صورت نگرفته است.

• اساسا چرا بايد سعي كرد كه براي جوانان در حوزه‌هاي مختلف الگوسازي شود؟

چون بر اساس نيازسنجي‌ها تعريف درستي از جايگاه دختران و حضور آنان در جامعه وجود ندارد.ابتدا بايد نگرش جامعه را نسبت به حضور دختران درجامعه تغيير داد و دختران را با توانمندي‌هايشان آشنا كرد. تا کنون هيچ سازمان و ارگاني‌به شکل ويژه وخاص به تحقيق و پژوهش درباره دختران نپرداخته است.

• بهتر نيست چندان به بيان فعاليت‌هاي كلي انجام شده اكتفا نكنيم؟

براي اين منظور مطالعات گسترده‌اي روي وضعيت فرهنگي- اجتماعي دختران، انجام شد. براي نمونه اسناد و متون پژوهشي دانشگاهي، گزارش‌هاي پژوهشي دولتي و رويدادها و تحليل‌هاي رسانه‌اي و صفحات وب سايت‌ها و وبلاگ‌هاي حوزه زنان و دختران، كتاب‌شناسي‌ها و مطالعه پيمايشي محدود در شهر تهران بررسي شد كه نتيجه اين بررسي‌ها در قالب گزارش جامع وضعيت دختران در دست ماست.

• گزارش جامع وضعيت دختران به چه كار مي‌آيد؟

تدوين طرح جامع راهبردي در حوزه دختران بعد از نامگذاري اين روز گام دوم فرهنگسرا بوده است. پس از آنكه، وضع موجود دختران بررسي شد و تصويري از وضعيت آن‌ها، شامل مشكلات، نيازها و آسيب‌هاي اجتماعي به‌دست آمد، طرح جامع راهبردي دختران، با هدف كوشش براي بهبود وضعيت آنان با تأكيد بر كلان‌شهر تهران تدوين شد.

• اين طرح الزام حقوقي و برنامه راهبردي هم دارد؟

در تدوين اين طرح جامع، علاوه بر اسناد پژوهشي و گزارش‌هاي كلان ملي به‌عنوان زيربنا و زيرساخت نظري و معرفتي سند، اسناد بالادستي و كلان حقوقي و قانوني هم مورد توجه قرار گرفت. ما كوشيديم در تدوين اين طرح چشم‌انداز، اهداف، مأموريت‌ها و سياست‌هاي اجرايي براي يك دوره 2تا 4ساله براي كار و اجرا در حوزه دختران تدوين شود.

با كمك مطالعه‌اي كه در مورد وضع موجود دختران صورت گرفت و همچنين براساس تجربيات جهاني و شيوه‌هاي نوين برنامه‌ريزي در حوزه دختران و در چارچوب طرح جامع راهبردي دختران، فرهنگسرا كوشش كرد كه امسال برنامه‌هايي را طراحي كند كه با بهره‌گيري و توجه به ظرفيت‌هاي نوين داراي خصوصيات راهبردي و فراگير باشد. يكي از مأموريت‌هايي كه ما در دستور كار خود قرار داده‌ايم و پژوهش‌ها نيز اثربخشي آن را نشان مي‌دهند، جريان‌سازي فرهنگي است.

كوشش ما اين است كه براي جلب مشاركت عمومي و بهبود نگرش مردم در حوزه دختران، اقدامات فرهنگي، ترويجي و تبليغي گسترده‌اي اجرا شود.

• اين فعاليت‌ها تا چه اندازه واقعي و قابل اجراست؟

ما كوشيديم تا آثاري را در قالب تك نگاشت و به شيوه چكيده نويسي با تأكيد بر وضعيت واقعي و نه ذهني فرهنگي، اجتماعي دختران تدوين و منتشر كنيم تا مورد استفاده كارشناسان و برنامه‌ريزان حوزه مسائل دختران قرار گيرد.

عنوان‌هايي همچون دختران و وضعيتي به نام «تروماي اجتماعي»، دختران و مسئله‌اي به نام «خرده فرهنگ» ياآسيب‌شناسي و نقد و بررسي وضعيت دختران در خانواده. ‌در اين تك نگاشت‌هاكوشش شده كه موضوعات و محورهايي نظير ‌بررسي اختلال و آسيب‌هاي اجتماعي دختران، ‌بررسي رفتارهاي پرخطر در بين دختران، الگوها و رويكردهاي توانمندسازي دختران، وضعيت سلسله مراتب و ارزش‌هاي دخترانو بررسي وضع موجود دختران در حوزه‌هاي مختلف و نقد و بررسي آسيب‌شناسانه مورد توجه قرارگيرند.

علاوه بر تك نگاشت‌ها، يكي ديگر از اقداماتي كه صورت گرفت، تدوين و انتشار كتابچه‌هاي عمومي براي خانواده‌ها و عموم مردم بود كه با كمك آن بتوانيم وضع موجود دختران را به شكل مناسبي بيان كنيم و شيوه‌ها و راهكارهاي كمك به دختران و حمايت از آن‌ها را نشان دهيم.

• در خبرها آمده بود كه قرار است در اين روز شبکه ملي دختران در فضاي مجازي راه اندازي شود، كمي بيشتر توضيح مي‌دهيد؟

فرهنگسراي دختران به منظور ايجاد راهنمايي جامع براي دختران سراسر کشور و همچنين ايجاد يک تالار گفت‌وگو براي تعامل و تبادل نظر بين آنان، اقدام به راه اندازي شبکه ملي دختران مي‌کند.

طرح شبکه ملي دختران شامل 3 بخش راه اندازي پورتال، راه اندزي تالا ر گفت‌وگو (فروم) و ارائه محدود برخي خدمات و ظرفيت‌هاي دستگاه‌ها از طريق اين شبکه به دختران خواهد بود. تلاش ما اين است تا پورتال ايجاد شده به تدريج به راهنمايي جامع براي دختران، خانواده‌ها و فعالا ن حوزه دختران تبديل شود.

از سوي ديگر، با راه اندازي تالا ر گفت‌وگو در اين شبکه ملي، دختران اين امکان را دارند که با همديگر تعامل و تبادل نظر داشته باشند و ضمن پرسش و پاسخ، از امکانات ديگر تالا ر مانند مشاوره، همفکري و عرضه برخي کالا‌هاي خدماتي استفاده کنند.

لزوم ايجاد شبکه براي ارتباط مداوم دختران با يکديگر، ضرورت فراهم ساختن ارتباط منظم و مستمر دختران با سازمان ها و کارشناسان، ساماندهي ارتباط دختران با سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي، لزوم بهره گيري از فناوري اطلاعات وارتباط براي ايجاد شبکه ارتباطي دختران، بهبود خدمات رساني به آنها، جذب طيفي از مخاطبان که از اينترنت استفاده مي‌کنند و لزوم ايجادفضايي براي معرفي و ارائه مستمر خدمات به دختران، از جمله اهداف طرح شبکه ملي دختران است.

*************************
>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان